Sälja Fakturor


 • Frigör kapital!

  Att sälja fakturor frigör kapital som istället direkt kan omsättas i din verksamhet.
  Att sälja fakturor är en flexibel tjänst, där du själv väljer själv hur många fakturor du vill sälja till banken.
  Det finansiella klimatet har gjort det allt tuffare för företag att låna pengar hos banken. Att sälja fakturor är i många fall ett flexiblare alternativ till storbankernas lånevillkor.

 • Pengar samma dag!

  När du har valt att sälja faktura så får du oftast pengar in på kontot samma dag. Denna ökade likviditet gör att många företagare kan växa i en takt som annars inte hade varit möjlig. Avgifterna som banken tar varierar beroende på hur långa betalningsvillkor du har på dina kunder och deras kreditvärdighet.

 • Avtal med flera banker?

  I de flesta fall skriver banken ett avtal med dig där du förpliktar dig att sälja fakturor till den bank du har skrivit avtal med. Enligt avtal ska du alltså inte sälja fakturor till någon annan bank. I praktiken är det dock mycket svårt för banken att kunna kontrollera om du väljer att sälja fakturor till någon annan bank vid sidan om. 

 • Hur vanligt är det?

  Under de senaste åren har de blivit allt vanligare att företag väljer att sälja fakturor till en bank eller ett finansbolag. En av orsakerna bakom ökningen är att kännedomen kring att man faktiskt kan sälja fakturor har ökat avsevärt. En annan orsak är att bankerna har blivit mer restriktiva med traditionell utlåning och formen att sälja faktura har därmed ökat till följd av detta.

  Slutligen är det just de stora fördelarna för företagare som har gjort denna typ av rörelsefinansiering så populär.

Sälja Fakturor

Vill du veta mer ?

Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vår företagsrådgivning för en personlig konsultation. Självklart är det helt kostnadsfritt och ej bindande.

Kostnadsfritt & ej bindande