”5 minuter med månadens företagsledare – Johan Skoglund”

Sedan starten 1945 har JM växt till ett bolag med över 2400 anställda och över 16 mdkr i omsättning. Trots stormiga omständigheter i byggbranschen, som byggkriserna 1990 och 2008, är JM bolaget som aldrig gått med förlust. Finns det en nyckel till framgång? Vi tar några minuter med bolagets VD Johan Skoglund.

 

För ett par veckor sedan rapporterade Svenska dagbladet om IC Potentials senaste mätning som visar på att behovet av att anställa inom byggbranschen ligger på historiskt höga nivåer. Enligt undersökningen planerar 47% av de tillfrågade företagarna inom byggbranschen att anställa närmaste halvåret. Därför passar vi på att söka upp Johan Skoglund – en av byggbranschens kanske främsta och i vårt anseende mest inspirerande företagsledare, för att höra närmare om vad han anser är viktigt att tänka på i ett bolag. Både i med- och motgångar.

Förlitar vi oss till undersökningen är det många företagare som befinner sig i en tillväxtfas, vad tycker du är viktigt att tänka på om ett bolag ska expandera?
 Från min egen erfarenhet är det viktigt att ha att ha rätt kompetens på rätt plats. Det handlar till stor del om att attrahera duktiga människor men framförallt behålla talangfulla medarbetare genom kompetensutveckling och talangförsörjning. 

Och i tider när det blåser i motvind?
– Oavsett hur stort eller litet bolag man driver så är det ingen som kan göra allt. Lägg därför energi och kraft på det du kan påverka och låt dina medarbetare göra det de kan bäst. Alla i ett företag är viktiga.

Har du något specifikt exempel på en sådan utmaning du kan dela med dig av till andra?
– När jag tog över som VD år 2002 var den första tiden turbulent. JM hade vid tidpunkten drabbats av problem med låga marginaler och svag lönsamhet på grund av höga kostnader i flera projekt trots en i övrigt stark marknad. Vi behövde skära ner kostnader, vilket medförde att vi fick rensa i leden och flera hundra personer fick lämna bolaget. Det var såklart väldigt tråkigt och tufft. Oavsett ett företags storlek kommer man alltid behöva anpassa sin personalstyrka efter verksamhetens storlek.

Ett tillvägagångssätt som visade sig vara lyckosamt, knappt ett år efter Johans roll som VD i bolaget blomstrade organisationen igen. Och trots utmaningar under åren har JM aldrig gått med förlust. Vad har varit nyckeln till framgång?
– Att förstå vikten av nöjda kunder och duktiga medarbetare. Att varje dag leverera fina projekt och samtidigt jobba med sunda och bra värderingar. Sedan kommer man långt på att vara nyfiken, vara sig själv och lita på sin magkänsla.

Efter över 30 år i bolaget undrar många vad det är som håller gnistan vid liv, både hos dig och dina medarbetare?
– Vi bygger samhällen och jobbar med en spännande produkt. Många av våra kunder som köper en ny bostad tar kanske ett av sina viktigaste beslut i livet.

På samma sätt som du inspirerar andra företagare, har du haft någon förebild genom åren?
 Ledare som uppträtt respektfullt och som haft bra värderingar. Björn Borg, för att han var grym på att vinna när det gällde som mest!

En vanlig dag för Johan Skoglund visar sig bestå av många möten. Interna möten, träffar med investerare eller besök ute på företagets arbetsplatser. – Jag reser ganska mycket och är på Arlanda eller på tåget minst en dag i veckan.  Och idag är inget undantag, så det är dags att summera vårt samtal Johan. Förmodligen finns det inte en nyckel till framgång. Men ska vi lära oss något av Johan Skoglund kan vi ta med oss att det lönar sig att vara en företagsledare som ser sina anställda, både i med- och motgångar, oavsett företagets storlek!

Profil
Namn: Johan Skoglund
Ålder: 55 år
Gör: VD på JM
Bakgrund: Johan satte sin första fot hos JM 1986. Efter över 30 år i bolaget har Johan hunnit med befattningar som platsingenjör, projektledare, regionchef och affärsenheetschef. För snart 14 år sedan tog han över posten som VD i bolaget.