Sharing is caring


Skrivet 2017-03-04 av Josefine Wikström Nilsson

Levererar ditt företag halvtomma transporter? Sitter ni på lediga kontorsplatser som andra efterfrågar? I veckan har vi noterat att antalet entreprenörer som prövar lyckan i delningsekonomin fortsätter att växa. Säkert känner du igen dig som konsument av dessa tjänster men hur drar du som företagare nytta av den växande trenden?


Att dela tjänster och produkter mellan varandra har länge varit drivmedlet till nya innovativa affärsidéer som etablerat sig snabbt som Airbnb, Uber och WeWork för att nämna några. Kombinationen av digital utveckling i framkant och sjunkande kostnader lägger grunden för delningsekonomin där resurser hos både privatpersoner och företag kan användas mer effektivt. Istället för att äga kan vi enkelt dela både produkter, tjänster och kompetens med varandra. 

Innan ni tar beslut om att köpa in vare sig det gäller tjänster eller produkter kan ni både spara och göra vinst på redan befintliga resurser som inte används. Vilken kompetens och vilka tillgångar har ni redan internt som andra företag efterfrågar?

Gör en inventering i ditt företag och ert nätverk. Tänk bortom de fysiska produkterna och dra nytta av era relationer. Kanske har ni redan befintliga samarbetspartners som ni kan ta hjälp av? Ditt företags kanske viktigaste valuta är ert förtroende. Bygg upp ert förtroendekapital genom att låta dina samarbetspartners och kunder betygsätta det du gör.

Ta reda på hur ni kan sänka era löpande kostnader och förbättra företagets goodwill. I slutändan kommer ni förbättra era tillgångar och förutsättningar för framtida investeringar och uppnå ett mer hållbart företagande!