Allmänna villkor för factoring

Factoring är ett smart sätt att snabba upp omsättningen i ditt företag. Här är några grundläggande förhållningsregler.

Som säljare av en faktura har du möjlighet att snabbt få in en betalning som annars skulle kunna dröja betydligt längre. Eftersom köparen också tar hand om kreditrisken kan du vila tryggt i vetskapen om att din faktura redan är betald. I factoring finns det några grundläggande regler som både köpare och säljare måste förhålla sig till. Varje finansbolag har sitt eget utformade avtal, men några betalningsvillkor faktura brukar vara generella och gemensamma för alla bolag.

Fakturan som du säljer får inte vara bestriden eller försenad. Det betyder att du endast kan sälja fakturor som har ett avtalat inbetalningsdatum som ännu inte har förfallit. Det är en regel som ska hindra företag att sälja fakturor som uppenbarligen inte kommer att betalas in och på så sätt försöka rädda en utebliven betalning. Däremot är det naturligtvis fritt fram att sälja obetalda fakturor där betalningsdatumet ännu inte har gått ut.

Du kan inte heller sälja en faktura som är utskickad till en kund på uppenbart obestånd. Det är en bedömning som både säljare och köpare gör och regeln strävar efter att hindra företag att sätta ohederlig fakturaförsäljning som bluffakturor och falska fakturor i system. Som säljare har du dock inte alltid insyn i kundens affärer. Om du säljer en faktura som sedan inte betalas är det normalt finansbolagets ansvar eftersom de har åtagit sig kreditrisken. Undantaget är om du redan visste att din kund inte skulle kunna betala fakturan.

Som fakturasäljare kan du inte heller sänka priset eller göra en ekonomisk överenskommelse med kunden när fakturan väl är såld till finansbolaget. Det beror på att det kan leda till att finansbolaget inte får in sina utlovade pengar – och det leder till en negativ situation för alla parter. När du väl har sålt fakturan till finansbolaget är den en ekonomisk överenskommelse mellan dem och din kund och de står för eventuella faktura krav. Du har inte längre rätt att göra ändringar i fakturan utan att det påverkar finansbolaget. Däremot kan du givetvis upprätta en ny faktura med kunden och på så sätt skapa en ny affär.

Ta mig till startsidan