Behåll en stark kassa

Behåll en stark kassa – använd er av företagsleasing!

Leasing används för att ett företag ska kunna hyra olika inventarier genom en bank eller annat finansinstitut, istället för att köpa in det. Oavsett om det är bilar, kopiatorer eller entreprenadmaskiner som ni vill leasa så är det till för att inte binda upp kapital i onödan. 

Det finns olika former av företagsleasing, de två vanligaste formerna är finansiell och operationell leasing. I finansiell leasing både hyr ni produkten av banken och tar över ansvaret för den. Det kan därför jämföras med en avbetalning där ni äger produkten, men kan dela momsen över en längre period. I operationell leasing så är det inte företaget som ansvarar för samtliga omkostnader, utan er partner. Det kan vara omkostnader som försäkringar, reparationer och rutinmässigt underhåll. Efter att leasingperioden har löpt ut så står partnern kvar som ägare. Eftersom att detta är en form av hyra så inkluderas inte produkten i er balansräkning. Den går istället under direkta kostnader, vilket är bättre för företagets nyckeltal. 

Varför ska man välja leasing? 

Att ha en stark kassa är viktigt för företaget. Oavsett vilket skede företaget befinner sig i så kan det vara svårt att hantera oförberedda kostnader. Alltför stora investeringar i en och samma produkt kan också hämma andra utvecklingsmöjligheter. Med leasing kan du anskaffa de produkter och maskiner som behövs utan att röra företagets rörelsekapital, påverka skuldsättningsgraden och låsa upp kreditutrymmet. Ni behåller då en stark kassa och en bankmässig säkerhet. 

Vad blir det för månadskostnad?

Det finns olika sätt att betala. Oftast betalas leasing månadsvis, men det finns även möjlighet att dela upp kostnaden per kvartal. Kostnaden styrs av restvärdet, avtalet längd och hur god andrahandsvärdet är på produkten. Ett högre restvärde och en lång leasingperiod, ger lägre månadskostnad. Det är viktigt att samarbetspartnern känner till er bransch. Detta för att ni inte ska betala för mycket för leasingen. Om inte samarbetspartnern har koll på er bransch så kan ni exempelvis få en felaktig bedömning på andrahandsvärdet samt andra saker som kan göra att ni får sämre villkor än vad ni borde. I vår jämförelse på vår plattform så behöver ni inte oroa er att hamna fel. Hos Fakturino får ni alltid rätt förutsättningar att få bästa möjliga villkor.

Starta en jämförelse här!