Varför är det högtryck på Factoring/Fakturaköp under september?

Factoring har blivit en alltmer populär form för rörelsefinansiering

Efter sommar och semestertider ökar orderingången för många företag under slutet av augusti och början av september. Samtidigt har intäkterna under sommarmånaderna ofta varit lägre och likviditeten är kärv nu när hösten börjar.

Factoring har blivit en alltmer populär form för rörelsefinansiering för företag under senare år och det är mycket beroende på de rörliga kostnaderna och att detta finansieringsalternativ blivit allt billigare att använda. Det betraktas heller inte längre skamligt av företag som använder factoring, utan snarare effektivt. Samtidigt vill företagen ha fler möjligheter till finansiering än bara via sin bank.

Efter sommar och semestertider ökar orderingången för många företag under slutet av augusti och början av september. Samtidigt har intäkterna under sommarmånaderna ofta varit lägre och likviditeten är kärv nu när hösten börjar. Företagarna har därför fått upp ögonen för factoring som ett sätt att snabbt få in cash för sina sålda varor/tjänster och härmed få en bättre likviditet.

Det har under senaste två åren kommit in nya aktörer på denna marknad, som kostnadsfritt hjälper företagare att via sin marknadsplats erbjuda offerter från ett flertal finansbolag genom att endast vända sig till t.ex. Fakturino. Vi tror att den här typen av tjänster kommer att öka och underlätta för alla hårt belastade företagare att på ett effektivt sätt lösa sina finansieringsbehov.