E-signering

Låt företagen driva utvecklingen!

Att Företagarna tillsammans med andra nu driver på debatten om betaltider är bra. Varje dag kommer det företag till oss som vill kunna fortsätta växa trots att deras stora, avgörande kunder kräver långa betaltider.

De långa betaltiderna hämmar tillväxt och försvårar företagande. Det är däremot inte rätt att lagstifta bort långa betaltider eftersom det försvårar företagares möjligheter att konkurrera på en global marknad. Istället bör problemet som marknaden har fyllas av nya lösningar och företagare. Flera fintech-bolag arbetar med detta idag och såklart samarbetar vi på Fakturino med dem för att kunna hjälpa bolag i tillväxt. Ett företag med stor kundbas utanför Sverige fick till exempel hjälp med sin rörelsefinansiering av ett sådant bolag via oss idag!
Hör av er till mig om ni har inspel på debatten om betaltider eller besök vår hemsida om ni vill starta en jämförelse!

//

Ted Boheman