Borgen och Spärrkonto

Vad innebär borgensåtagande och skötsel

I samband med att du som företagare önskar påbörja en factoring eller fakturabelåning kan finansbolaget begära att du skriver på en s.k. skötselborgen mot bakgrund av att ditt företag är nystartat eller av någon anledning har en mindre bra kreditvärdighet. Ofta är detta ett sätt för finansbolaget att se om du själv tror på ditt företag. Denna skötselborgen är ett borgensåtagande som du personligen skriver under och uppgår ofta till ett lägre belopp än företagets beviljade limit.

Efter att finansbolaget ser att samarbetet fungerar bra kan du begära att detta borgensåtagande tas bort. Detta brukar inte vara några problem.

Som ett alternativ till borgen kan finansbolaget föreslå att ett s.k. spärrkonto läggs upp. Det fungerar som så att varje gång ditt ska sälja faktura avsätts en viss procentsats av din belåning till ett spärrkonto. Detta sker varje gång du ska sälja faktura tills avsättningen når den nivå ni kommit överens om.

Ofta betalar finansbolaget en liten ränta på detta spärrkonto, som är dina pengar, men som ligger som en säkerhet för att ersätta finansbolaget om något skulle ske med ditt företag. Likaså här kan du komma överens med finansbolaget om att återfå pengarna på spärrkontot efter en viss prövotid.