Därför väljer IT-företagen factoring

IT-branschens framgång under de senaste decennierna har visat på en utveckling och en tillväxt som få branscher kan mäta sig med.

Sverige är ett av världens främsta länder när det kommer till IT och svenska IT-innovationer har rönt stora framgångar internationellt och har köpts upp av stora konglomerat för enorma summor, se till exempel på Spotify eller Minecraft.

Tyvärr finns det ett stort problem som stoppar många IT-företag från att lyckas och det är finansieringen. Inom denna bransch är det ofta problem med likvida medel och detta skapar såklart svårigheter när det gäller att starta, driva och utveckla ett företag. Det är nämligen så att man vanligtvis har väldigt långa faktureringsperioder, vilket resulterar i ett allt för stort glapp mellan den tidpunkt då det beställda arbetet är färdigt och när kunden sedan betalar för sagda arbete. Det kan handla om allt mellan 30-90 dagar, som företaget tvingas ligga ute med dessa pengar. Samtidigt måste företagets dagliga verksamhet fortfarande skötas. De anställda skall ha lön, hyran skall betalas och mycket mer. Allt detta är svårt att göra när det inte finns några pengar.

Det är därför factoring är så användbart för företag inom IT-sektorn. Factoring är ett samlingsnamn för den typ av tjänster som innebär att sälja fakturor. Det finns flera olika typer av fakturor, allt från en kontantfaktura eller en förenklad faktura till det som kanske är det mest förekommande i dagens samhälle, nämligen elektronisk faktura. Alla har de sina för- och nackdelar, men har som huvudsakligt syfte att driva in pengar. Det är här factoring kommer in i bilden.

Fördelarna med factoring är flera. Dels är det ett sätt för företaget att skapa ett mer stadigt cash flow, vilket möjliggör utveckling. Dessutom slipper man alla problem som en faktureringsprocess kan innebära i form av uteblivna betalningar och den indrivningsprocess som därmed följer. Den bank som köper fakturorna tar även över riskerna, bekymren och administreringen. Företaget som säljer fakturorna får betalt av factoringbolaget – i allmänhet får man pengarna för en faktura inom ett par dygn. Alla fakturor behöver inte säljas. Man kan reglera detta för att tillgodose de behov som finns inom företaget. Det finns många bolag som sysslar med factoring. För att få bästa möjliga deal när företaget skall sälja sina fakturor kan det vara smart att jämföra olika factoringföretag och deras tjänster. På så sätt kan man hitta det alternativ som passar en bäst.