Få bättre nyckeltal genom att sälja dina fakturor

Nyckeltalen avslöjar hur företaget mår. Du kan se till att förbättra dina nyckeltal genom att använda dig av factoring.

Nyckeltal är ett sätt att göra en samlad bedömning kring ett företags hälsa. Eftersom de består av tal inom en rad olika områden är det också många faktorer som spelar in för att få så bra nyckeltal som möjligt. Ett sätt att optimera dina siffror är att sälja fakturor. Det kan ha en positiv inverkan på flera områden och se till att hela företaget hamnar i bättre skick.

När du säljer en faktura till ett finansbolag är den inte längre ditt problem. Det betyder att du kan behandla den på samma sätt som om den var betald av kunden – även i de fall som fakturans finansiering från kunden är osäker. Det beror på att factoringtjänsten inte bara ser till att betalningen kommer in snabbt. Finansbolaget tar också över kreditrisken, vilket gör att du aldrig behöver bekymra dig om uteblivna betalningar.

Det har konkreta resultat på nyckeltalen – och du lär se effekterna snart efter att du har börjat använda dig av factoring. Likviditeten är ett av de mest centrala nyckeltalen. Det är likviditeten som indikerar hur mycket kapital du har tillgängliga för investeringar utan att vara uppbundna i framtida inkomster. En såld faktura innebär att likviditeten snabbt förbättras genom att du får in pengar som kan direkt kan styras tillbaka in i verksamheten.

I det långa loppet kan factoring också påverka andra viktiga nyckeltal som omsättning och positivt resultat. Med en ökad likviditet ökar chanserna till goda investeringar som ger en större vinst i ditt företag. Du vågar också ge en kreditfaktura eftersom du vet att du får betalt omedelbart. Det innebär att du kan expandera verksamheten och växa. Om du vill hitta rätt finansbolag kan du använda dig av en jämförelsetjänst. Fakturino hjälper dig att hitta rätt fakturatjänst för dina behov.