Vilka kostnader förekommer normalt vid factoring / fakturabelåning?

Vid factoring / fakturabelåning förekommer normalt fyra olika typer av avgifter: Årsavgift, räntor, limitavgifter och fakturahanteringsavgifter. Till detta tillkommer två begränsande faktorer: Kreditlimit och belåningsgrad. Nivån på dessa parametrar beror på ett antal olika faktorer.

 

Din kostnad för factoring / fakturabelåning
(A) Årsavgift (kr)
(B) Limitavgift (%) x Beviljad kredit (kr)

(C1)
 Ränta (%) x Utnyttjad kredit (kr)
alternativt
(C2) Factoringavgift (%) x Fakturerat belopp (kr)

(D) Fakturahanteringsavgift (kr/st) x Antal fakturor (st)

(A) Årsavgift (ca 0-5.000kr)
Många banker eller finansbolag vill att du tecknar ettårsavtal när du första gången säljer fakturor till dem. Årsavgiften täcker de administrativa kostnader de har för att lägga upp dig som kund.

(B) Limitavgift (ca 0-2.5% av beviljad kredit)
Bankerna och finansbolagen tar oftast ut en avgift på beviljad kredit för att täcka finansieringskostnader och administrativa kostnader.

(C1) Ränta (ca 4-15% av utnyttjad kredit)
När bankerna och finansbolagen bestämmer räntan tittar de på flera parametrar. Det handlar om att försöka värdera risken att de inte får sina pengar tillbaka. Högre risk leder till högre krav på förväntad avkastning, och därmed högre ränta. Utvärderingen baseras till största del på ditt företags ekonomiska skick, men en bedömning görs även av dina kunders betalningsförmåga.

(C2) Factoringavgift (ca 1-2% av fakturerat belopp)
Används av bankerna och finansbolagen som alternativ till ränta, ofta när det rör sig om mindre kunder. I övrigt samma resonemang som under (C1)

(D) Fakturahanteringsavgift (ca 10-60kr per faktura)
Bankerna och finansbolagen har ofta fasta styckpriser för hanteringsavgifter men de kan variera beroende på hur många fakturor du skickar ut (i.e. volymrabatt) eller om vill ha färgtryck på dina fakturor (färg dyrare än svart-vitt)

Andra begränsande faktorer vid factoring / fakturabelåning
Maxbeloppet du kan låna vid varje tidpunkt är det minsta av

1. Kreditlimit (ca 8-10% av ditt företags årsomsättning)
2. Belåningsgrad (ca 70-90% av dina utestående kundfordringar)

Du kan aldrig låna mer än kreditlimiten eller ca 70-90% av dina utestående kundfordringar. Med andra ord så kan kreditlimiten vara den begränsande faktorn i vissa perioder och i andra perioder är det belåningsgraden som sätter maxbeloppet för vad du kan låna.

[quick_test_loan]