Factoring växer i EU, utgör nu över 10% av BNP

Factoring omsättningen är över 10 procent!

Enligt preliminära siffror från IFG (International Factoring Group) ökade factoringbolagen i EU sin omsättning med 6,54 procent under 2014. I och med det har factoring också passerat en viktig milstolpe; omsättningen är nu över tio procent av EU:s BNP.

Factoring växer så det knakar. Medan tillväxten inom EU:s 28 medlemsländer låg på 1,4 procent under 2014 var tillväxten för factoringbolagen mer än fyra gånger högre enligt preliminära siffror från IFG (pdf, 1,6 MB).

– Den här industrin spelar en viktig roll i finansieringen av den riktiga ekonomin, genom att hjälpa utvecklingen av små och medelstora företag och sysselsättningen, säger Erik Timmermans, generalsekreterare på IFG.

Nya utmaningar

Samtidigt konstaterar Timmermans att branschen fortfarande står inför en rad utmaningar. Hur ska factoringindustrin skapa samspel mellan rättsliga och produktorienterade processer? Hur ska praxis delas med tillväxtmarknader? Hur ska ny teknik anammas? Hur ska man förhålla sig till ökad reglering? Hur än branschen väljer att förhålla sig till de här frågorna kommer det att krävas en stark och enad röst som IFG vill stå för.

– Factoringindustrin kan räkna med våra ansträngningar för att skapa denna starka röst, försäkrar Erik Timmermans.