Vilka avgifter förekommer normalt vid fakturaköp?

Vid fakturaköp förekommer normalt tre olika typer av avgifter: Årsavgift, fakturaköpsavgift och fakturahanteringsavgift. Nivån på dessa avgifter beror på ett antal olika faktorer.

 

Din kostnad för fakturaköp
(A) Årsavgift (kr)
(B) Fakturaköpsavgift (%) x Fakturabelopp (kr)
(C) Fakturahanteringsavgift (kr/st) x Antal fakturor (st)

(A) Årsavgift (ca 0-5.000kr)
Många banker eller finansbolag vill att du tecknar ettårsavtal när du första gången säljer fakturor till dem. Denna avgift är bl a för att täcka de administrativa kostnader de har för att lägga upp dig som kund. En del banker eller finansbolag halverar eller slopar helt årsavgiften, men det sker oftast som del i deras marknadsföring och då endast under begränsade perioder.

(B) Fakturaköpsavgift (ca 1-8% av fakturabeloppet)
När bankerna och finansbolagen bestämmer fakturaköpsavgiften tittar de på flera parametrar. Det handlar om att försöka värdera hur stor risken är att de inte får sina pengar tillbaka. Nedan har jag listat ett antal faktorer som påverkar fakturaköpsavgiften i ”positiv riktning” för dig som företagare, i.e.  så att den blir lägre.

(1) Ditt företag
+ Gott ekonomiskt skick
+ Ej nystartat
+ Fragmenterad kundbas (många små kunder medför lägre risk än om du har en stor kund)
+ Seriösa ägare/ledning

(2) Kunderna som fakturorna är utställda på
+ Gott ekonomiskt skick
+ Ej nystartat
+ Svenskregistrerat

(3) Finansbolagets åtagande – Med eller utan regress
+ Med regress (detta betyder att du som företagare behåller kreditrisken)

(C) Fakturahanteringsavgift (ca 20-60kr per faktura)
Bankerna och finansbolagen har ofta fasta styckpriser för hanteringsavgifter men de kan variera beroende på hur många fakturor du skickar ut (i.e. volymrabatt) eller om vill ha färgtryck på dina fakturor (färg dyrare än svart-vitt)

[quick_test_loan]