Fakturino arbetar med full kapacitet för att hjälpa företagare under COVID-19 krisen – Axel Enblad, VD

Hej,

Med anledning av COVID-19 vill jag börja med att säga att Fakturino och våra experter har full kapacitet att fullgöra vår uppgift: att hjälpa företagare i Sverige och Estland att hitta rätt finansiering till sina företag. Vi nås alla dagar i veckan fram till och med kl 20. Du som företagare kan såklart själv logga in dygnet runt och se dina finansieringsalternativ på fakturino.se

Regeringen har släppt ett “krispaket” motsvarande 300 miljarder. Paketet innehåller framförallt tre punkter och  är designat för att du som företagare lättare ska klara den eventuella likviditetsförändring som kan uppstå vid en kris.

Krispaketet:

  • Ansvaret för sjukpenningen tas över av staten i april och maj månad.
  • Preliminärskatt på lön, mervärdesskatt samt inbetalningar av arbetsgivaravgifter kan skjutas upp i tre till tolv månader.
  • Korttidspermittering: En arbetstagare som permitteras lön betalas upp till 50% av arbetsgivaren, resten av kostnaderna täcker staten, oftast 40%.
  • Dagens industri skriver bra om krispaketet här. Som användare av Fakturino kan du testa di gratis i två månader.

Därutöver erbjuds bankerna att låna 500 miljarder kronor av Riksbanken. Riksbanken lånar ut dessa pengar gratis och bankerna ställer i sin tur egna priser och tar egna kreditgivningsbeslut för att ge ut dessa pengar som företagslån till små och medelstora företag. Riksbanken  kontrollerar att bankerna inte lånar ut pengarna till fel syfte eller på annat sätt profiterar på denna hjälpaktion. Det är viktigt att du som företagare jämför förutsättningarna för dessa företagslån! Riksbanken beskriver deras företagslån här.

Tips till dig som företagare när likviditeten tryter: PRATA med dina kunder och leverantörer. Förklara situationen och att du avser att fullgöra dina åtaganden, men att du av olika anledningar behöver andra villkor för tillfället. Se över dina avtal och kostnader och justera de enklaste delarna först. Hur påverkar de besluten din likviditet? 

Vidare för vi på Fakturino nu dialog med banker och finansbolag dagligen för att höra var de står gällande deras utlåning, framförallt när det kommer till att erbjuda företagare möjligheten att sälja fakturor, belåna fakturor, checkkrediter och företagslån. Alternativen är alla på sitt sätt effektiva verktyg för företag att förbättra sin likviditet med. Det är viktigt att dessa erbjuds och det är viktigt att företagaren kan jämföra alternativen och välja det som passar dem bäst i denna situation. Än så länge pekar ingenting på att Fakturino inte lyckas med detta – trots Coronakrisens framfart.

Har du frågor om företagsfinansiering når du våra experter på 08-400 14 560. Jag nås på 0733012093.

Vänligen,
Axel Enblad
VD, Krea Technology AB