Fakturino blev klimatsmart – på 30 dagar!

I början av Maj 2019 gick startskottet för “Breakit Impact Challenge” – Breakit’s initiativ att utmana näringslivet till att bli klimatsmart. Visionen var att genom fem steg kunna hjälpa och engagera företag att under 30 dagar klimatbanta och på sikt bli klimatneutrala.

De fem stegen består utav:

  • Klimatsmarta resor: kartlägga resorna i sitt bolag, för att se vilka som kan tas bort eller ersättas med klimatsmarta alternativ som tåg
  • Hållbar arbetsplats: kartlägga vilka energibovar som finns på vår arbetsplats, för att kunna göra en förändring
  • Gröna leverantörer: kartlägga sina leverantörer – för att se vilka som har störst klimatpåverkan och därefter antingen byta till ett mer klimatsmart alternativ, eller jobba med att påverka sin nuvarande leverantör att bättra sig
  • Hållbar affärsmodell: Under en vecka skulle vi dels genomlysa hur vår egna affär i grunden kunde bli mer klimatsmart, och dels hur bolaget kan påverka våra kunder eller andra intressenter i en mer klimatsmart riktning
  • Klimatkompensation  – nolla utsläppen: Det bästa för klimatet är om alla minskar sina utsläpp så mycket som möjligt. Men för de utsläpp som vi inte kan få bort finns det faktiskt en utväg: Att klimatkompensera.

Med hjälp av GoClimateNeutral har Fakturino kunnat beräkna vårt klimatavtryck, och därefter klimatkompensera för våra utsläpp. Klimatkompensation, rätt utförd, gör skillnad på riktigt. Det funkar bra som ett komplement till att försöka minska de egna utsläppen så mycket som möjligt.

Klimathotet är ett växande problem, och stora såväl som mindre bolag besitter ett stort ansvar att själva se över sin organisation och dess klimatarbete, för att tillsammans kunna bidra till en bättre klimatpåverkan. Att lyckas integrera ”The Triple Bottom Line” – den ekonomiska vinsten, miljöansvaret och det sociala etiska och kulturella ansvaret – genom hela affärsverksamheten vet vi på Fakturino både är en lönsam, långsiktigt och hållbar strategi att förhålla sig till.  

Fakturino kan stolt meddela att vi är en av de 277 företag som klarat Breakit Impact Challenge, och utmaningen att lyckas “klimat-tweaka” vår affärsmodell. Under 2019 ser vi fram emot att anta fler liknande utmaningar, och hoppas att vi lyckats inspirera fler bolag att hoppa på tåget mot en klimatsmart framtid.

Läs gärna mer om Breakit Impact Challenge här!