beviljat företagslån

Förbättra dina chanser att få ett företagslån beviljat

För många företag kan det vara svårt att få ett företagslån beviljat. Extra svårt är det för småföretagare. Vi får ofta höra från företag att storbankerna är ointresserade, långsamma och inte tar dem på allvar. Det är något som vi självklart vill ändra på och har därför flera partners som inriktar sig på just små-och medelstora företag. 

Det finns flera faktorer som går att påverka och kan leda till större chans att få ett företagslån beviljat. Vi nämner några av dem nedan.

1. Ha koll på din bokföring

För att kunna bevilja ett företagslån vill långivarna veta hur det går för ditt företag. Det är därför viktigt att ha en uppdaterad balans- och resultatrapport för att underlätta för långivarna.  

2. Ansök om ett företagslån vid rätt tidpunkt

För att undvika att ditt företag samlar på sig negativ finansiell data är det bra att ansöka om ett företagslån vid rätt tidpunkt. Det är bättre att vara före sin tid och ansöka om lånet när det behövs extra kapital av någon anledning än att vänta tills företaget befinner sig i ekonomiska svårigheter. 

3. Undvik att söka lån hos flera banker samtidigt

Vi förstår att det kan vara bråttom att ta ett företagslån om ditt företag befinner sig i ekonomiska svårigheter. Dock gäller det att försöka undvika att ansöka om lån direkt hos flera banker samtidigt. Det kan nämligen påverka dina chanser att få ett lån beviljat. Vi rekommenderar därför att du använder Fakturino då vi jämför upp till 30 banker och finansbolag genom endast en ansökan. Det gör att du får svar från flera banker samtidigt och slipper därmed lägga både onödig tid på att kontakta flera banker samtidigt som du slipper flera kreditupplysningar.

4. Personlig borgen

Om du inte har några säkerheter för företagslånet kan banken kräva personlig borgen som säkerhet. Det kan öka dina chanser att få ett beviljat lån om borgensmannen kan bevisa god kreditvärdighet.