företagskredit

Företagarnas finansieringsmöjligheter direkt avgörande för svensk konkurrenskraft och entreprenörskap

I decennier har småföretagen svarat för 4 av 5 nya jobb i Sverige, och är därför den kategori av företag och organisation där flest personer arbetar inom. Företagens finansieringsmöjligheter är direkt avgörande för tillväxt, jobb,-och värdeskapande, vilket skapar problem då många små och växande företag idag upplevelser svårigheter med att få finansiering till rimliga villkor.  Företagarnas återkommande finansieringundersökning (länk) visar även på att många företagare upplever frustration över de restriktiva bemötandet från banker vad gäller företagsfinansiering,  delvis påverkat av skärpta amorteringskrav, men även ökade krav på säkerhet och pantsättning.

Sveriges goda riskkapital och finansiella tillgångar är till stor del uppblåst i det finansiella systemet genom institutionella placerare, så som fonder och pensionskapital. Däremot finns det betydligt mindre resurser och kapital tillgängligt för mindre och växande företag i Sverige jämfört med andra OECD-länder (organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling).

Varför är finansiering till SME’s en viktig fråga?

En minskad finansiering till företag reducerar och hämmar småföretagares utveckling, då det påverkar deras möjligheter att anställa, investera, behålla nyckelkompetens och där med växa. Framförallt finns det tre teoretiska argument som motiverar hur och varför finansiering till SME’s är viktiga för hela samhällsekonomin.

Det första och största argumentet utgår ifrån de positiva effekterna för samhället utanför den enskilda firman, så som forskning, innovation och utökade arbetsmöjligheter.

Det andra argumentet bygger på serieentreprenörskap, vilket avser aspekter som att framgångsrika entreprenörer och företagare oftast startar nya framgångsrika företag, vilket i sin tur leder till positiva samhällsvinster av själva företagandet.

Det tredje argumentet utgår ifrån de rådande informationsasymmetrierna på marknaden, vilket i många fall skapar svårigheter bland vanliga banker att göra korrekta kreditbedömningar. Följden blir i många fall onödigt höga räntor, då dessa blivit baserade på rent numerisk data medan den personliga bedömningen av företaget uteslutits.

En personlig och rättvis bedömning där man ser till kundens behov och bransch kommer att bli av större vikt för att ge småföretagare de rätta förutsättningarna att växa och bidra till svensk konkurrenskraft och entreprenörskap.

Fakturino hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst finansiering

Vi på Fakturino vet att det kan vara svårt att som småföretagare hitta rätt i finansieringsdjungeln. Fakturinos verktyg jämför och optimerar finansiering för företag. Genom att mäta och jämföra information ser vi till att företagare får billigare och bättre finansiering helt efter ert behov. Oavsett om du är ute efter factoring, företagslån eller leasing får du lösningen som passar dig bäst – utan att behöva lämna datorn.