Beautiful senior woman in coffee shop using laptop computer

Företagsakuten förlängs till 30 juni 2021

Vad innebär Företagsakuten?

Regeringen och riksdagen har nyligen kommit med goda nyheter till Sveriges små och medelstora företag. Under förra veckan kom beslutet om att förlänga möjligheten att söka stöd via Företagsakuten till den 30 juni i år. Programmet innebär att staten tar huvuddelen av risken vid utlåning till företag som drabbats ekonomiskt av pandemin men som för övrigt är livskraftiga. Staten garanterar upp till hela 70 procent av lånebeloppet. Banker och andra kreditinstitut som deltar i programmet utgör dock en nödvändig del i att stödet ska få effekt och bidrar därmed till att flera företag klarar sig igenom krisen.

Dessa statliga kreditgarantier är ett sätt att möjliggöra en tillfällig utökad långivning till företag vilket i sin tur tillför bolagen likviditet. Att staten delar kreditrisken med bankerna kan därmed göra att det blir lättare för företaget att få lån.

Det är Riksgäldens ansvar, på uppdrag av regeringen, att ställa ut lånegarantin till bankerna och kreditinstituten. Lånegarantin uppgår till 100 miljarder kronor. Den 31 december 2020 hade 738 lån beviljats om ca 2,6 miljarder kronor.

Vad finns det för villkor för lånet?

Det finns villkor för att du ska kunna ta del av Företagsakuten. Ett av villkoren är att ditt företag ska ha drabbats negativt ekonomiskt av pandemins följder. Du får heller inte kombinera stödet med andra stöd för samma underliggande lån eller använda lånet för bonusar och rörliga ersättningar till ledande befattningshavare. 

Sammanfattningsvis gäller följande för Företagsakuten:

  • Borgen 30% av lånet
  • Löptid upp till 36 månader
  • Lånesumma: 500 000- 2 000 000 kr

Ansök om Företagsakuten via Fakturino

Via Fakturino kan du som företagare jämföra företagslån och se om Företagsakutens lån är tillgängliga för dig. Vi jämför bland upp till 30 banker för att hitta det erbjudande som passar ditt företag bäst. Jämförelsen är alltid kostnadsfri och du har tillgång till en personlig finansieringsexpert om du har frågor.

Se om Företagsakuten finns tillgängligt för dig