Hur du frigör kapital utan att ta in investerare

Det kan finnas många olika situationer där du behöver ta in mer kapital i ditt företag. Ibland behöver du frigöra kapital långsiktigt och i andra fall är det mer kortsiktiga lösningar som är aktuella. Oftast löser man det med att du som ägare ger ett tillskott eller att ni tar in investerare. Det finns dock andra sätt och i veckans spaning lyfter vi fram ett utav dem.

Ibland behövs ett tillfälligt tillskott för att klara en kortare likviditetsbrist. Ett typiskt exempel är om ditt företag under en viss period växer mycket kraftigt. Det som händer då är att ditt företag måste lägga ut större summor på materialinköp och kanske anställa mer folk. Så småningom leder det förstås till en högre fakturering för dig, men perioden från det att företaget kraftigt ökar produktionen fram tills att dina kunder har betalt sina fakturor kan bli flera månader.

Frigör kapital genom att sälja eller belåna fakturor
Ett snabbt och riskfritt sätt att få in extra kapital är då att sälja eller belåna dina utestående fakturor. Kunderna har oftast 30 dagars betalning, och kan ditt företag få in pengarna redan efter ett par dagar så blir det en lättnad vad gäller likviditeten. Vi på Fakturino fungerar som en mäklare för sådana försäljningar. Du kontaktar oss och får inom något dygn anbud från ett antal finansiärer. Du väljer det du tycker passar dig bäst, och inom ytterligare någon dag har du likviden.

Exemplet ovan illustrerade mest ett tillfälligt behov av likvid, men väldigt många företag använder fakturaförsäljning, så kallad factoring, regelbundet för att kunna driva sin verksamhet med mindre kapital. Även för löpande fakturaförsäljning kan Fakturino självklart ta fram anbud från finansiärer.

Våra tjänster är gratis
Det bör särskilt noteras att det finns inga kostnader alls för att få fram offerter via oss. Vi lägger heller inte på någon andel eller avgift om du sluter ett avtal med en finansiär. Fakturinos tjänster betalas helt av de olika finansbolagen, som förstås ser detta som en marknadsföringskostnad.