Firmalån

Hur ett firmalån kan hjälpa företaget att växa

Ett firmalån kan vara en bra lösning i många situationer, inte minst när det är dags för verksamheten att växa. Tillväxt är kostsamt och kan vara påfrestande för företagskassan, men med hjälp av företagsfinansiering blir det betydligt enklare att ha råd. 

I den här artikeln berättar vi mer om firmalån och varför denna finansieringsform kan vara ett fördelaktigt alternativ när det är dags att expandera. 

Firmalån eller riskkapital? 

Idag finns det många olika finansieringsalternativ för företag som vill expandera sin verksamhet. Firmalån och riskkapital är två av de allra vanligaste modellerna och båda har sina för- och nackdelar. 

  • Firmalån. Firmalånet är ett alternativ som passar de flesta verksamheter, oavsett bransch och storlek, och kan användas både till investeringar och för att tillgodose tillfälliga likviditetsbehov. Här behöver du inte ge bort en del av företaget, utan du lånar bara pengar under en begränsad tid som du sedan återbetalar tillsammans med ränta. 
  • Riskkapital. Att ta in riskkapital är vanligt bland uppstartsbolag med hög vinstpotential. Här får en investerare eller ett investmentbolag normalt sett ägarandelar i företaget i utbyte mot kapital. Många gånger får de även tillgång till värdefulla kunskaper och kontakter som kan öka chanserna till framgång. 

Fördelen med riskkapital är att du får tillgång till både kapital och kunskap som kan hjälpa företaget att växa snabbare. Samtidigt måste du vara beredd att ge bort en del av din verksamhet. 

Ett firmalån, å andra sidan, passar de flesta företag oavsett storlek och finansieringsbehov. Här behöver du inte ge bort ägande i ditt företag och idag är det dessutom enkelt att hitta prisvärda lån med förmånliga villkor. 

3 saker du kan använda firmalånet till

Det finns många fördelar med att låna pengar till företag. Med ett firmalån kan du dels stärka företagets likviditet i tider med sämre kassaflöde, men framför allt har du råd att investera i din verksamhet och få den att växa.

Nedan ska vi gå igenom tre vanliga användningsområden för företag som väljer att använda ett firmalån för att finansiera tillväxt. 

1. Anställa personal 

Personalen är ofta en av företagets allra viktigaste tillgångar och för många företag är det en nödvändighet att utöka personalstyrkan för att kunna växa. Men att anställa personal innebär höga kostnader – faktum är att personalen många gånger är företagens största utgift. 

Därför är det föga förvånande att många företag väljer att finansiera sina anställdas löner med hjälp av ett firmalån, åtminstone till dess att deras arbete börjat generera intäkter. På så sätt är det möjligt att anställa personal och betala ut löner direkt, men samtidigt undvika belastningar på företagskassan. 

En eller flera nyanställningar kan många gånger vara det som krävs för att ta din verksamhet till nästa nivå. Samtidigt är det viktigt att du väger de kostnader anställningen medför mot de potentiella intäkter den kan generera. 

2. Mer utrustning och bättre maskiner 

Ett annat vanligt användningsområde för företag som vill investera i tillväxt är att köpa in (eller hyra) nya maskiner eller utrustning. Nyare och bättre maskiner är ofta mer effektiva än gamla och kan därför utföra arbetsuppgifter snabbare. Detsamma gäller övrig utrustning som kan vara bra att ha i verksamheten, exempelvis elektronik eller verktyg.

Det kan också vara bra att investera i fler maskiner eller mer utrustning för att öka produktionen och på så sätt kunna betjäna fler kunder, vilket förstås kommer att ha en positiv effekt på företagets omsättning.  

Oavsett om du väljer att hyra eller köpa nya maskiner eller utrustning får du räkna med relativt stora kostnader. Dessa utgifter kan du emellertid undvika om du använder ett firmalån för att täcka investeringen. Då kan du istället ”dela upp” betalningen över tid och återbetala i en takt som passar företagets nuvarande ekonomi. 

3. Större och fler lokaler 

Många företag inte råd att öppna upp nya lokaler eller renovera befintliga, även om affärerna blomstrar. Även här kan företagsfinansiering vara ett bra alternativ för att stimulera tillväxten i verksamheten. 

Med ett firmalån kan du ansöka om belopp på flera miljoner kronor, vilket gott och väl räcker till hyra under en längre period eller större renoveringsprojekt. Du kan dessutom välja en kortare eller längre löptid, beroende på företagets ekonomiska förutsättningar. 

Så fort de nya lokalerna börjar generera intäkter kan du öka dina månadsamorteringar. På så sätt kan du betala av ditt firmalån snabbare och spara pengar eftersom en kortare återbetalningsperiod ger ett billigare lån. 

Tips! För att hitta en så förmånlig ränta som möjligt på ditt firmalån kan det vara en god idé att gå via en låneförmedlare. Här kan du jämföra flera företagslån med bara en ansökan och kreditupplysning för att enklare hitta det mest prisvärda alternativet.