Huvudingrediensen för ökad tillväxt?

Är du en av alla fem miljoner människor som kommer äta en semla idag? I samband med fettisdagen beräknas bakelsen dra in över en miljard av branschens totala intäkter. Med anor sedan 1679 kan man fråga sig vad det är som gjort semlan så framgångsrik. Istället för att efterforska i det perfekta receptet vill vi rikta blicken åt företagen. Vilken ingrediens ger rätt finansiella förutsättningar för att våra bagerier och konditorier ska kunna tillverka bakelser som räcker åt alla?

I samband med fettisdagen omsätter flera av Sveriges konditorier upp till 30% av sin årliga omsättning. Med andra ord kan konditoriernas försäljning inför fettisdagen jämföras med detaljhandelns julförsäljning eller glasståndens varmaste sommardagar.

När du som kund köper din semla förväntar du dig att den är bakad samma dag. För att inte göra dig besviken behöver konditorierna rusta sig ordentligt för högtiden. För att kunna möta kundernas enorma efterfrågan behöver Sveriges bagerier och konditorier rätt finansiella förutsättningar för att kunna tillverka bakelser som räcker åt alla.

Enligt Di’s artikel ”Semlorna drar in degen” som publicerades igår beräknas Sveriges befolkning äta hela 5 000 000 semlor bara på fettisdagen. Det ställer krav på att extra personal ska sättas in, enorma mängder ingredienser ska inhandlas och tillräckligt många ugnar ska finnas för att hinna grädda alla bullar.

Alla extra resurser i ett företag innebär ökade utgifter. För att kunna behålla företagets likviditet trots ökade utgifter flera veckor innan de förväntade intäkterna kan räknas in är rörelsekapital en förutsättning. Rörelsekapitalet är företagets disponibla betalningsmedel, med andra ord de pengar som är tillgängliga idag eller närmaste tiden. Det har därför stor inverkan på företagets tillväxt och är avgörande för vilka investeringar som kan genomföras. Därmed påverkar rörelsekapitalet hur många semlor som ett bageri eller konditori har möjlighet att tillverka och därmed sälja. Med andra ord är ett gott rörelsekapital en av huvudingredienserna både för ett företags tillväxt och för att du ska kunna äta en semla idag!