Jämför företagslån och hitta de bästa erbjudandet

De allra flesta företag hamnar förr eller senare i en situation då de behöver låna pengar. Här går vi igenom vad du bör tänka på när du överväger att teckna ett företagslån. Vi berättar även vilka steg du behöver ta för att skrida från tanke till handling.

Flera alternativ att välja mellan för den som är i behov av finansiering

På dagens finansmarknad finns en rad olika valmöjligheter för den som söker finansiering till sitt företag. De flesta företagslån fungerar i stort sett på samma sätt: du lånar pengar av en långivare. Du betalar under en överenskommen tidsperiod tillbaka lånet plus ränta och avgifter.

Det hela låter väldigt enkelt men i själva verket är det ofta mer komplicerat än så. Det finns nämligen flera olika sorters lån, såsom företagslån, factoring, företagsleasing, checkkredit m.fl. För enkelhets skull kommer vi dock här fokusera på renodlade lån. Det finns nämligen ingen anledning att överkomplicera processen när du behöver göra en större investering eller ett engångsinköp till ditt företag. Men om det rör sig om mindre, återkommande inköp kan det vara värt att veta att det finns andra lösningar som kan lämpa sig bättre för ändamålet. Då kan till exempel en checkkredit – ett ekonomiskt utrymme som du nyttjar efter behov – vara ett bättre val.

Viktigt att jämföra de olika alternativen

Om vi för sakens skull ponerar att det är just ett traditionellt företagslån som du är intresserad av, finns det flera olika långivare att välja mellan som tillhandahåller sådana. Tidigare har de större bankerna dominerat på lånemarknaden, men nuförtiden har dessa fått konkurrens från mindre långivare som främst verkar på nätet. Detta har medfört en ökad tillgång på lån för företag och som företagare har du därmed numera goda möjligheter att ro iland ett förmånligt låneerbjudande.

Med det sagt behöver du fortfarande jämföra de erbjudanden som ligger på bordet. För de olika erbjudandena skiljer sig vanligtvis åt när det kommer till villkor och alla de faktorer som har stor betydelse för dig som låntagare.

Enkelt att jämföra via förmedlare av lån

För att kunna fastställa vilket som är det bästa företagslånet för dig och ditt företag behöver du därför jämföra lån från flera långivare. Några av de faktorer som du bör ha med i din jämförelse är lånebelopp, ränta, avgifter och villkoren för återbetalning av lånet. Det enklaste sättet att göra detta på är att jämföra företagslån via en förmedlare. Du slipper då göra grovgörat då förmedlaren redan på förhand har gjort detta åt dig.

Så även om du fortfarande själv behöver göra ett aktivt val och fatta ett välgrundat beslut, har hela denna process har underlättats för dig som låntagare tack vare de jämförelsesajter som jämför lån från olika långivare. Nedan går vi igenom i stora drag hur du kan gå tillväga för att göra en sådan jämförelse.

Så jämför du företagslån på bästa sätt

Du har flera valmöjligheter när du ska ansöka om ett företagslån till ditt företag. Så vilket låneerbjudande bör du egentligen välja?

Till att börja med är det viktigt att poängtera att du behöver fatta beslut om detta på egen hand. Men genom att jämföra lån kan du få lite hjälp på traven. Nedan går vi igenom de viktigaste stegen som du behöver ta för att genomföra denna process.

Steg 1: Analysera företagets behov av ett lån

Först och främst är det viktigt att du fastställer varför företaget behöver ett lån från första början. Hur kommer lånet hjälpa företaget att växa? Vad ska pengarna användas till?

Svaren på dessa frågor kommer hjälpa dig att sätta fingret på det verkliga behovet. Om du behöver förbättra företagets likviditet kan det ibland vara en checkkredit som behövs. Men vid större investeringar eller inköp är det vanligtvis bättre att teckna ett regelrätt företagslån.

Steg 2: Ta reda på hur mycket pengar som behövs

Vilket lånebelopp som krävs beror på företagets unika behov. Vissa företag har en årlig omsättning på ett fåtal miljoner medan andra omsätter betydligt mer än så. Därför finns det inte en enda lånesumma som passar alla företag som är i behov av likvida medel.

Du bör inte ansöka om ett alltför stort lån men heller inte ett för litet sådant. För det sista du vill upptäcka lite längre fram är att det fortfarande saknas pengar i företaget.

Just valet av lånebelopp är en punkt där många företag begår misstag i ansökningsprocessen. Därför bör du hitta en bra balans och välja en tillräckligt stor lånesumma för att täcka de utgifter som behöver täckas, men samtidigt så pass liten summa att lånet blir hanterbart rent ekonomiskt.

Steg 3: Jämför befintliga alternativ

När du har koll på företagets behov av ett lån är det dags att jämföra de alternativ som finns på marknaden. Genom att ställa olika långivares erbjudanden mot varandra kan du ta reda på vilket som är mest förmånligt för just ditt företag.

Vilka faktorer som bör väga tyngst vid dessa jämförelser beror på företagets specifika förutsättningar och önskemål. Såväl ränta som övriga avgifter samt lånebelopp är dock alltid viktiga faktorer att ta hänsyn till.

Steg 4: Beslut och ansökan

Det slutgiltiga steget är att fatta ett beslut och skicka in ansökan till en långivare. För att påskynda processen bör du även förbereda de dokument som kan tänkas begäras in av långivaren.

Om lånet beviljas är det bara att gratulera – det är då dags att stoppa de lånade medlen i de hål som behöver fyllas och göra de investeringar som ligger i pipelinen!