Midsommar – skatteåterbäring – så investerar du det bäst i din verksamhet

Skatteåterbäring är givetvis alltid trevligt och ett välkommet tillskott i kassan, det är lätt att du för ett ögonblick känner dig rik och börjar fundera på att utvidga eller köpa något till företaget. Men, istället för att investera i nya maskiner eller nyanställa kan det vara bättre att se över om det finns några svagheter där dessa pengar kan täcka upp för att på så sätt stabilisera en tillväxt.

Genom att göra en likviditetsplanering får du en översikt var under årets gång som det kan finnas svagheter. Du har helt plötsligt ett bra grepp om hur likviditeten fluktuerar under året. Finns det någon månad, typ augusti, när likviditeten är extra dålig? Kanske behövs skatteåterbäringen här?

Ska företaget få växa?
Står företaget i en tillväxtfas så finns det vissa frågor som du bör ställa dig för att kunna utveckla företaget.

  • På vilket sätt ska företaget växa?
  • Hur har du tänkt att finansiering av tillväxten ska ske?
  • Hur ser riskbilden ut om företaget växer?
  • Om företaget ska växa, vilka marknader ska du rikta in dig på

Investera kontra avbetala
Med likviditetsplaneringen som grund kan du lätt simulera vad som händer om försäljningen till exempel går upp 20 % på kort tid. I din likviditetsplanering ökar nu materialkostnaden 20 % från en viss vecka. Faktureringen kommer förstås att öka, men räkna med att det tar några veckor innan det kommer företaget till godo.  Lägg in den ökade försäljningen och titta på dippen i likviditet. Klarar företaget detta eller är det bättre att kanske betala av lån som företaget har för att minska kostnaderna och växa långsammare?

Ett alternativ kan vara att öka försäljningen och att använda factoring, antingen med fakturalån eller fakturaförsäljning. Genom till exempel att utnyttja vår förmedlingstjänst på Fakturino kan du få en snabb överblick hur mycket rörelsekapital företaget skulle kunna få genom factoring.