Myter om Factoring

Vanliga myter kring Factoring

Myt: Factoring är bara bra för stora börsnoterade företag och andra stora privata bolag som är i extremt dåligt finansiell situation.

Fakta: Det är rätt att factoring tidigare var exklusivt för storföretagen. Det finns, emellertid, idag väsentligt fler mindre företag än storföretag som använder factoring. Nästan vilket bolag som helst kan idag få finansiering via factoring och priserna är konkurrenskraftiga. Factoring är inte enbart till för företag som har likviditetsproblem. De flesta medvetna företagsledare använder factoring i sin långsiktiga planering tillsammans med andra vinstbringande metoder. Factoring blir alltmer en del i företagens finansiella plan.

Myt: Kunderna kan ha en negativt inställning till ditt företag om du använder factoring och söker andra leverantörer.

Fakta: Att kvalificera sig för extern finansiering bör öka ditt självförtroende likaså det förtroende som finansbolaget har för ditt företag och dina kunder. Företagsägare, om några , förstår svårigheterna med att skaffa extern finansiering Att ha tillgång till finansiering när du är i behov av det, borde göra att leverantörer och kunder känner sig lättade, eftersom du alltid kan möta deras behov när det krävs, även med kort varsel. Därför kommer dina kunder föredra att fortsätta samarbetet med dig istället för att söka sig till nya leverantörer. Att bli godkänd som factoringkund baserar sig mer på företagets kunders kreditvärdighet än på bolagets och ägarens kreditvärdighet.

Myt: Finansbolagen öser ner kunderna med inkassosamtal, brev och krav.

Fakta: Ett finansbolags mål är att möjliggöra för dig som kund att öka och kunna få en kontinuerlig verksamhet. Därför är det i finansbolagets intresse att hjälpa dig att lyckas. Det vore dumt att tro att finansbolagen medvetet skulle besvära dina kunder med en massa inkassosamtal. I tillägg kan nämnas att finansbolagen ofta förbättrar och utvecklar sina inkassoprocesser, utan påtryckningar och till deras klienters förvåning. De gör detta för att de flesta företagskunderna förstår att finansbolagen kan få fler kunder om de har bra kreditrapporter och bra referenser. Rapporterna som finansbolagen producerar till kreditupplysningsföretagen (UC, Soliditet..) kan påverka möjligheten för dina kunder att göra affärer. Därför betalar de i tid för att kunna behålla en bra kreditrating.

Ja, jag kan inte förneka att finansbolagen/Inkassobolagen ibland ringer till kunderna, men då bara för att påminna kunden att betala. Finansbolagen har ofta en högre lyckandegrad att få betalt än om du själv skulle försöka och de utför detta på ett sätt som tillgodoser deras klienters behov.

Myt: Factoring är alldeles för dyrt och skulle göra att alla vinstmarginaler skulle försvinna, så att min verksamhet skulle gå omkull.

Fakta: Till sist men inte minst, att factoring är alltför dyrt är ofta ett generellt svar från en person som inte ännu har alla detaljerna. Kostnaden för factoring är mer förmånlig i jämförelse med annan finansiering. Priset kan variera en hel del beroende på många olika villkor och är inte så olikt banklån.

Ta mig till startsidan