Checkkredit

När kan checkkredit vara fördelaktigt för mitt företag?

Genom en checkkredit så går det att låna pengar upp till en viss gräns. Det gör det enkelt för ditt företag att förstärka er likviditet. I perioder där det är mer tunt i kassan så kan en checkkredit vara skillnaden mellan att behöva stänga ner verksamheten eller klara sig igenom oskadd. Man kan jämföra en checkkredit med ett kreditkort där man kan spendera upp till en maximal kreditlimit. En checkkredit kan vid första anblick verka dyrare än ett företagslån, men då man endast betalar ränta för det belopp som används, så brukar det jämna ut sig. 

När kan checkkredit vara fördelaktigt för mitt företag?

  • Företaget ska köpa in utrustning
  • När du ska anställa ny personal
  • Expandera till nya städer eller länder

Checkkredit är bra för att skapa ett jämnt kassaflöde. Det kan uppstå obalanser för företagsverksamheter som är säsongsbundna och har stora intäkter under ena halvåret och nästan inga inkomstkällor resten av året. Företaget kan då använda sig av checkkredit vid lågsäsong och betala tillbaka när pengarna kommer in i verksamheten igen. 

Se till att jämföra bland olika banker och finansbolag

Det är alltid viktigt att jämföra bland olika banker och finansbolag innan man tecknar en checkkredit. Detta då det finns stor konkurrens inom det finansiella området och jämför man innan man lånar, hittar man ofta bättre villkor och lägre priser. Fakturinos experter hjälper er att hitta den bästa lösningen för just ert företag. Kontakta oss idag!

bild på fakturinos redaktör Linnea

Linnea Carleborn
Uppdaterad 15 September

Linnea jobbar med att så många företag som möjligt ska få hjälp med sin finansiering. Hittills har Fakturino hjälpt över 11 000 företag att jämföra företagsfinansiering och är idag verksamma i Sverige, Norge och Estland men expanderar kontinuerligt till nya marknader.