Vad gör Fakturino

Öka ert rörelsekapital – använd checkkredit!

Vad är en checkkredit?

En checkkredit är en kredit som gör att företaget kan låna pengar från banker eller finansbolag upp till en viss gräns. Man kan jämföra det med ett kreditkort – du använder det när du behöver det. Det finns inget krav på hur mycket av krediten som ska användas utan företaget kan välja att använda noll eller hela krediten.

Hur ska man använda en checkkredit?

En checkkredit ger företaget möjlighet att använda den kredit som behövs för att uppfylla de kortsiktiga affärsmålen. Tanken är inte att det ska vara en långsiktig finansiering utan det ska hjälpa företaget att jämna ut sitt kassaflöde. De flesta företag hamnar någon gång i en period där det är lite tunnare i kassan. Det kan vara att företaget behöver köpa in ny utrustning, anställa nya medarbetare etc. En checkkredit kan därför vara skillnaden mellan att behöva stänga ner verksamheten eller att klara sig igenom oskadd.

Fördelar med checkkredit

  • Med en checkkredit kan företagare med kort varsel fatta beslut om att köpa in något till bolaget även om det inte finns tillräckligt mycket på kontot. 
  • Krediten kopplas till ditt företagskonto och du betalar endast ränta för den del av krediten som utnyttjas. Krediten används först när saldot på ditt företagskonto är under noll och kan då börja använda krediten efter ditt företags behov. 

Oavsett om du behöver pengar nu eller i framtiden har du nu alltid tillgång till extra kapital här hos Fakturino. I samarbete med Froda har vi tagit fram ett smartare lån för dig som företagare. Kika in det här!

bild på fakturinos redaktör Linnea

Linnea Carleborn
Uppdaterad 15 September

Linnea jobbar med att så många företag som möjligt ska få hjälp med sin finansiering. Hittills har Fakturino hjälpt över 11 000 företag att jämföra företagsfinansiering och är idag verksamma i Sverige, Norge och Estland men expanderar kontinuerligt till nya marknader.