Så hjälper Fakturinos expert företag att jämföra finansiering

Fakturinos expert Mattias Johansson: Jag hjälpte en företagare att förbättra deras produkt – och sänka deras finansieringskostnader.

Min vardag ser ut som följer: 8:30 har vi morgonmöte och går igenom affärer som kan vara av intresse för teamet, uppdateringar hos våra partners, något spännande samtal som är bokat, och så vidare.

Efter mötet går vi igenom företagen som kommit in till oss de senaste dygnet. Fick de den hjälp de eftersökte automatiskt? Kan vi hjälpa dem på något annat sätt? Har de valt en mer komplicerad finansiering att gå vidare med, och isåfall, hur kan jag hjälpa dem?

För ca en månad sedan, efter morgonmötet, tog jag tag i en jämförelse som kommit in kvällen innan. Företag i fråga sålde mat till grossister, men fick först fakturera sin kund vid leverans, samtidigt som de själva behövde täcka upp till 40% av ordervärdet vid beställningen i kostnader. Lägger man till andra utlägg, investeringar och overheads var behovet tydligt: Bolaget hade ett likviditetsproblem, trots att de tjänar pengar och har många kunder.

Jämförelsen resulterade i ett företagslån på ordervärdet som löper under tiden produkterna levereras, till en månadskostnad om 1%. Samtidigt får de betalt av sina kunder vid faktureringstillfället, till en kostnad av 1,4%. Förut sålde de fakturor för 2%.

Företaget i fråga kunde nu öka sina ordervärden eftersom deras likviditet nu tillät det. Det var en häftig känsla att min hjälp har förändrat ett bolag i grunden och öppnat upp för mer tillväxt.

(Min egentliga-case favorit var en laserskärare till en fabrik som vi hittade leasing till, men caset ovanför var mer förklarande för våra användare, enligt min chef.)

Hur kan jag hjälpa ert företag att hitta rätt finansiering? Kontakta oss eller starta en egen jämförelse här!