Investera företagets överlikviditet i aktier

Så kan ni investera företagets överlikviditet på börsen

Har du ett företag med överlikviditet på kontot har du ett framgångsrikt företag. Det är viktigt att förvalta likviditeten på ett klokt sätt. Det gör att du ökar avkastningen i ditt företag ytterligare. Hur du skall förvalta överlikviditeten beror på olika saker. 

En viktig fråga är på vilken tidshorisont du tror att företaget kan avvara kapitalet. En del investeringar lämpar sig bara på längre sikt. Din tid och ditt intresse för investeringar är också viktiga för valet av hur du skall placera företagets överlikviditet. 

3 olika sätt att investera företagets pengar

Det finns olika sätt att placera och investera kapital. Vi skall här titta närmare på några av dem. Vi går igenom fördelar och nackdelar med följande olika investeringsmöjligheter:

  • Aktier
  • Fonder
  • Fondrobotar/Robotrådgivare

Aktier

Historiskt har börsen varit ett av de bästa sätten att förvalta sitt kapital. När bra företag växer ökar deras värde och de kan kanske även dela ut pengar till sina aktieägare. Att investera i aktier är idag enkelt. Du kan köpa aktier i börsnoterade bolag både i Sverige och på börser i andra länder. 

Fördelar
Att kunna investera i bra företag är fantastiskt. Lönsamma bolag ökar i värde och kan samtidigt dela ut pengar till sina aktieägare. Att investera i aktier har historiskt varit ett av de bästa sätten att förvalta sina pengar. 

Det är också intressant att investera i aktier. Du får lära känna nya företag, branscher och produkter. En bra aktieportfölj består av aktier i företag från olika branscher och olika marknader. 

För den som lyckas investera i rätt företag kan det bli en fantastisk avkastning. Det är också möjligt att bygga upp en portfölj av aktier som förväntas ge bra utdelning. Det kan bli ett bra kassaflöde till företaget. 

Nackdelar
Det kapital du investerar i aktier måste du kunna avvara på lång sikt. Helst minst 3-5 år. Börsen är också mycket volatil. Den rör sig i kraftiga rörelser både upp och ned. På sikt går bra bolag upp i värde. Men du vill inte vara tvungen att sälja aktierna när börsen är lågt värderad. 

Det är helt klart en risk att investera i aktier. Hur bra ett bolag än är kan marknaden ändras och det börjar gå dåligt. Då går börskursen ned och de som investerat i bolaget förlorar pengar. Genom att köpa aktier i olika företag på olika marknader sprider du riskerna. Har du gjort en bra analys kommer de flesta företagen gå bra på sikt. Då märks det inte om något utvecklas sämre. 

Att investera i aktier tar tid. Det kräver också ett visst intresse. Du måste läsa på och analysera vilka företag du skall köpa i. Det är intressant och spännande, men räkna med att du behöver lägga ned en del tid på det. 

Fonder

Genom fonder är det möjligt att investera inom olika områden. Det finns fonder som placerar sitt kapital inom obligationer eller andra ränteprodukter. Aktiefonder köper aktier i företag inom vissa branscher eller i vissa länder. Det finns också specialfonder som till ex hedgefonder. 

Fördelar
Det är enkelt att investera i fonder. Bara genom att investera i en fond får du en viss riskspridning. Genom att investera i flera fonder med olika inriktningar sprider du dina risker på ett bra sätt. 

Nackdelar
Det kräver trots allt ett visst arbete för att investera i fonder. Det är viktigt att försöka välja bra fonder. Du måste också välja ut vilken typ av fonder du vill investera i. 

För att spara i fonder betalar du en avgift till fondbolaget. I grunden är det viktigt att välja fonder med så låg avgift som möjligt. Du vill ju att det mesta av avkastning skall tillfalla ditt företag. Hittar du en duktig fondförvaltare kan det vara värt att betala en högre avgift. 

Robotrådgivare
En relativt ny möjlighet är att investera via robotrådgivare. De kallas ibland också för fondrobotar. En robotrådgivare placerar automatiskt dina pengar. Den gör det enligt den strategin den är programmerad. Robotrådgivaren tar också hänsyn till den risk som du vill ta med dina investeringar. 

Fördelar
De flesta robotrådgivare investerar i fonder med låga avgifter. De är programmerade att investera enligt en viss strategi. Strategin är ofta baserad på akademisk forskning och testad mot historisk data. Det gör att du får automatisk förvaltning av dina pengar till låga avgifter enligt en professionell strategi. Du väljer själv hur stor risk du är villig att ta med ditt kapital. 

Nackdelar
Det kanske känns konstigt att låta en “robot” förvalta ditt kapital. Det är viktigt att lita på robotrådgivare strategi även när det är turbulenta tider på marknaden. 

En viktig del för en robotrådgivare är risk. När du blir kund hos dem får du välja vilken risknivå som passar dig. Att ta mer risk är en förutsättning för att få avkastning. Hög risk är bara lämpligt på lång sikt. Sparar du med hög risk på kort sikt är det risk det blir en dålig investering. 

Sammanfattning: Fonder gör det enkelt och aktier ger er större möjligheter

Vilken form du väljer för att investera ditt företags pengar beror på ditt intresse och tid. Att investera direkt i aktier är intressant och spännande. Det tar dock en del tid att läsa på och analysera olika bolag. Har du tid och intresse finns det en stor möjlighet att du lyckas investera i aktier som ger riktigt bra avkastning på sikt. 

Fonder är ett bekvämt sätt att investera på. Genom att välja några olika fonder får du bra riskspridning. Du väljer själv vilka marknader du vill investera i. 

Robotrådgivare ger dig möjlighet att investera automatiskt enligt en professionell strategi. Viktiga delar är riskspridning och låga avgifter. Robotrådgivaren justerar automatiskt din portfölj så den alltid har den risknivå du valt. 

Men återigen – det är viktigt att ha koll på bolagets affärsplan och hur länge företaget kan avvara likviditet för en eventuell investering.