Så påverkas du av låg reporänta

Sedan den 8 juli är reporäntan i Sverige nere på historiskt låga -0,35 procent, sedan Riksbanken besultat att sänka räntan ytterligare 0,1 procentenheter från det tidigare lägstarekordet. Anledningen är det osäkra läget i Grekland som gör marknaderna oroliga. Men hur påverkas du som företagare av den nya reporäntan?

Det korta svaret är att du förmodligen inte påverkas särskilt mycket. Utmaningen för företagare är inte i första hand räntenivån, även om den självklart påverkar, utan bankernas ovilja att låna ut pengar till företag. Med sin historiska sänkning av reporäntan hoppas riksbanken kunna motverka en del av bankernas oro och få dem att låna ut mer pengar.

Samtidigt har vi på Fakturino kunna berätta om att andelen företagsfinnansiering som sker via factoring ökar som aldrig tidigare. Det är uppenbart att företag, trötta på bankernas ovilja att låna ut, valt att hitta mer tillförlitliga sätt att tillskansa sig kapital.

Trygghet under oroliga tider

I praktiken brukar inte förändringar i reporäntan kunna ge utslag förrän på 12 till 24 månaders sikt. Det är inget styrmedel som används för att parrerra det som händer här och nu, utan för att se till så att Sverige mer långsiktigt hamnar på rätt kurs.

Riksbankens säkning sänder dock en mycket tydlig signal. Enligt deras prognoser är oroligheterna här för att stanna för en bra tid framöver. Det gör det extra viktigt för företag att kunna försäkra sig mot kundförluser och annat som skulle kunna begränsa tillgången på kapital.

Bildkälla: SCB och Riksbanken.

[quick_test_loan]