Sälj eller belåna dina Exportfakturor

Hitta rätt samarbetspartner för factoring mot dina utländska kunder

Att belåna eller sälja exportfakturor har ökat markant på senare tid och då främst inom EU och övriga Europeiska länder. Normalt är avgiften högre vid factoring mot utlandska kunder jämfört med vanlig factoring. Anledningen till att priset blir högre beror främst på en högre kreditrisk i utlandet men även för valutarisken som finansbolaget tar.

På senare tid har dock finansbolagen kunnat sänka kreditrisken genom att de kreditförsäkrar de fordringar som de köper eller belånar. Det innebär att finansbolagen försäkrar de fordringar som de köper/belånar hos internationella försäkringsbolag och kan härigenom få ut upp till 90% av fakturabeloppet vid en eventuell konkurs eller utebliven betalning från en kund i utlandet.

Belåningsgraden kan variera en del beroende på vilket land du exporterar till och givetvis på hur din kunds betalningsförmåga ser ut. Det kan ju även vara så att finansbolaget inte kan försäkra vissa kundfordringar och då nekar dig belåning eller köp av faktura.

För dig som har utlandskunder kan det vara kostnadseffektivt och rationellt att sälja eller belåna dina fakturor mot utlandet. Har du frågor så kontakta oss på Fakturino.se. Vi hjälper dig att finna rätt samarbetspartner för factoring mot utländska kunder