person med grå tröja sitter och skriver med blå penna

Storbankerna prioriterar inte småföretagen

Företagslån till småföretag

Det är inte ovanligt att företag någon gång behöver ansöka om ett företagslån. Småföretag är i dessa tider i extra behov av likviditet. 

Kommentarer som “Jag har en känsla av att många banker inte vill låna ut till småföretagare” och “Vanliga banker gör det så långdraget så det nästan är löjligt. Dem är långsamma och allmänt ointresserade” får vi ofta höra av våra användare när dem berättar om sina upplevelser hos storbankerna. Processerna hos storbankerna är ofta långa och småföretag blir bortprioriterade. Vi vill hjälpa så många småföretag som möjligt att jämföra företagslån och samarbetar därför med upp till 30 banker och finansbolag. Flera av bankerna är inriktade på just små och medelstora bolag.

Vad ska du tänka på när du ansöker om ett företagslån?

Innan du ansöker om ett företagslån är det viktigt att tänka på vad du ska ha lånet till. Alla företag är unika och det kan finnas mycket att låna till som skapar värde för ditt företag. Några exempel på vad ett företagslån kan användas till är marknadsföring, produktutveckling, anställa personal, inköp av maskiner, fordon och utrustning eller löpande kostnader under en period med likviditetsbrist.  

Det är viktigt att tänka på följande frågor:

  • Hur stort belopp behöver du låna?
  • Hur lång återbetalningstid behöver du? 
  • Är det ett bra tillfälle att låna?
  • Hur förväntas lånet förbättra företagets ekonomi?

Har ditt företag drabbats hårt av pandemin?

Då många små och medelstora företag drabbas hårt på grund av pandemin har regeringen tagit fram Företagsakuten. Syftet är att göra det lättare för mindre företag att få lånefinansiering och därmed undvika att gå i konkurs. Åtgärden innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån som bankerna ger till företag som fått ekonomiska svårigheter till följd av coronaviruset. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen. För att ditt företag ska kunna ta del av detta så ska företaget ha drabbats negativt ekonomiskt av Coronaviruset. Då alla banker inte är anslutna till Företagsakuten, hjälper vi på Fakturino dig att komma i kontakt med de banker som är anslutna. 

Läs mer om Företagsakuten här