Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher

Vad innebär stödet?

Smittspridningen av Covid-19 fortsätter att öka och många företag drabbas ekonomiskt. Därför vill regeringen att det statliga stödet som gör att vissa lokalhyresgäster får rabatt på hyran, ska återinföras. 

Stödet innebär att lokalhyresvärdar som sänker den fasta hyran för vissa hyresgäster ges kompensation med 50 procent av den nedsatta fasta hyran. Stödet togs fram under våren 2020 och kommer nu återinföras för januari-mars 2021. Det är dock tillfälligt och riktar sig till företag inom vissa utsatta branscher som fått ekonomiska svårigheter till följd av pandemin. 

Stödet föreslås riktas till företag i hotell-och restaurangbranschen, detaljhandeln samt andra branscher där verksamheten bygger på fysisk närhet med kunden. På regeringens sida kan du se den fullständiga listan på vilka branscher som föreslås. Läs mer om det här. 

  • Under förra perioden var takbeloppet för stödet 800 000 euro. När stödets storlek bestäms ska hänsyn tas till de stöd som beviljats andra hyresvärdar för samma hyresgäst eller till ett annat företag i samma koncern som hyresgästen.
  • Stödet behöver godkännas av EU-kommissionen vilket gör att stödet inte går att ansöka om innan godkännandet är gjort. 

När går det ansöka om stödet?

Då stödet är ett så kallat statsstöd måste det godkännas av EU-kommissionen. Du kommer kunna ansöka om stödet när de nya reglerna träder i kraft. Enligt anmälan som lämnats till EU-kommissionen är det den 15 april.