girl with a white computer

Tillfälligt anstånd med skattebetalning

 Har ditt företag drabbats ekonomiskt av Covid-19? Då kan du ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. Det betyder att du skjuter upp betalningen av din skatt och väljer att betala den senare. På anståndsbeloppet betalar du en kostnadsränta och en anståndsavgift. 

För arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms som redovisas månads-och kvartalsvis kan anståndet som längst löpa till och med den 12 februari 2022. För helårsmoms löper anståndstiden som längst till den 17 januari 2023.

Hur ansöker du om tillfälligt anstånd?

För att ansöka om tillfälligt anstånd går du in på Mina sidor på Skatteverket. Både du som företagare och företagets ombud kan ansöka om anståndet. Om du ansöker som ombud behöver du ha någon behörighet som till exempel anhörigbehörighet, framtidsfullmakt eller särskild fullmakt för uppdraget. 

Vad kostar det? 

  • Kostnadsränta och anståndsavgift
    Du betalar en anståndsavgift och en kostnadsränta på anståndsbeloppet. Vilken ränta och avgift du får beslutas av riksdagen.
  • Kostnadsränta
    För närvarande är räntan 1,25 procent och läggs till beloppet du har fått anstånd i. Du betalar räntan när du betalar skatten och avgiften.
  • Anståndsavgift
    Det tillkommer även en anståndsavgift på 0,2 procent av anståndsbeloppet efter sex månader. Avgiften tas ut per kalendermånad från och med den sjunde månaden efter att du fått anståndet, till och med den månad då anståndsbeloppet ska betalas. Anståndsavgiften och räntan betalas samtidigt som du betalar skatten eller avgiften som du skjutit upp.

Hur stort belopp kan jag få tillfälligt anstånd för?

Du kan som mest få anstånd för det belopp som du redovisar i din arbetsgivardeklaration och momsdeklaration för perioden som ansökan avser. Om en förändring av din situation skulle ske som gör att skattebeloppet som du har fått anstånd för sänks, kommer även anståndet sänkas med motsvarande belopp. På grund av covid-19 kommer inte Skatteverket kräva företrädaransvar när anståndet beviljats med betalning av preliminärskatt på lön, moms och arbetsgivaravgifter. Det innebär att bolagsföreträdare inte blir personligt ansvariga för företagets skatteskulder.

Våra finansieringsexperter finns alltid tillgängliga om du har frågor om anståndet eller om du vill ha rådgivning för företagsfinansiering.

Kontakta Fakturino

Fler stöd som regeringen har gått ut med för att hjälpa företagare