person sitter vid ett bord och skriver på en laptop

Vad är en affärsplan och vad bör den innehålla?

En affärsplan är ett bra verktyg för dig för att utveckla din affärsidé och se om något kan förbättras men också för att få banker, investerare eller partners att förstå din verksamhet bättre. Om du är i tankarna om att ansöka om ett företagslån kan det öka dina chanser till att få bättre villkor om du har en bra affärsplan att visa upp.

Vad bör en affärsplan innehålla?

Till största del består en affärsplan av en beskrivning av företagets budget, kalkyler, affärsidé samt hur marknaden ser ut. En affärsplan gör att banker eller investerare förstår din verksamhet bättre och är för många banker ett krav vid ett investeringsbeslut. 

 • Affärsidé

  En affärsplan behöver först och främst ha en tydlig affärsidé. Du behöver beskriva vad företaget erbjuder samt hur du ska tjäna pengar.

 • Mål och vision

  Mål och visioner ger dig vägledning för vad det är du vill uppnå med företaget, både kortsiktigt och långsiktigt. Kortsiktiga mål brukar ha en tidsaspekt på sex månader-ett år medans de långsiktiga kanske ska uppnås inom tre till fem år. Det viktigaste är att sätta upp mätbara mål. Att ha mål som till exempel “bli bättre på marknadsföring” eller “få fler kunder” gör det svårt att avgöra i slutet av året om du lyckats eller inte. Exempel på ett mätbart mål kan vara “Jag vill öka omsättningen med X kr mot föregående år. 

  Det är även viktigt att sätta upp smarta mål. SMART står för. 

  S – Specifikt. Målet bör vara riktat mot ett specifikt område i verksamheten. 

  M – Mätbart. Det ska kunna gå att mäta på något sätt, i antal kronor, i procent, antal ansökningar eller liknande

  A – Attraktivt. Målet ska vara något man vill arbeta emot. 

  R– Realistiskt. Är målet realistiskt för ditt företag? Om det inte är det kommer det leda till att det inte nås. 

  T – Tidsbestämt. Det är viktigt att ha en deadline för målet. Om målet inte är nått under den angivna tidsperioden behövs nya mål sättas.

 • Konkurrens

  Vad finns det för konkurrenter som erbjuder liknande produkter/tjänster som ditt företag? Lista konkurrenternas styrkor och svagheter. Vad kan ditt företag erbjuda som inte dem kan?

 • Produkt/tjänst

  Det är viktigt att lista fördelar med din produkt/tjänst eftersom det är den ni ska sälja in. Vad har den som står ut mot konkurrenternas produkt/tjänst? Hur ska produkten/tjänsten tas fram och levereras?

 • Kunder

  Gör en målgruppsanalys. Vilka är egentligen dina kunder? Är det mest kvinnor eller män? Vad är det för ålderspann som använder produkten/tjänsten? Vart finns kunderna geografiskt?

 • Marknadsföring

  När du har koll på din målgrupp är nästa steg marknadsföring. Vart befinner sig den målgrupp du vill nå ut till? Vill du annonsera på Sociala medier, i digitala tidningar, på Google eller använda dig av e-postmarknadsföring?

 • SWOT-analys

  Genom att göra en SWOT-analys så beskriver du företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot. När du har sammanställt SWOT-analysen ser du tydligt vad ditt företag behöver jobba mer med.

  Du kan nu ställa dig följande frågor:

  • Vad kan vi göra för att förbättra våra styrkor?
  • Hur ska vi ta tillvara på våra möjligheter?
  • Vad ska vi ändra för att minska/eliminera våra svagheter?
  • Vad ska vi göra för att neutralisera hoten?

   

 • Riskanalys

  Syftet med en riskanalys är att använda sig av befintlig information för att beräkna eventuella risker med hantering av en produkt, tjänst eller organisatoriska förändringar. Det hjälper ditt företag att avgöra sannolikheten för negativa händelser och dess konsekvenser. En riskanalys gör det enklare för företag att vidta förebyggande åtgärder för att minimera negativa händelser.

 • Försäljning

  Till vem eller vilka ska produkten/tjänsten säljas? Ska den säljas online eller i en fysisk butik?

 • Budget

  Hur ser budgeten och lönsamheten ut? Genom att ha en genomtänkt och realistisk budget får du en bra överblick över företagets ekonomi. Budgeten är en plan som du sedan ska jämföra med det faktiska utfallet.

 • Personlig information

  Har du någon utbildning som kan vara fördelaktig för ditt företag? Har du några tidigare erfarenheter i branschen?