kvinna sitter vid dator

Vad innebär nedstängningsstödet och omsättningsstödet?

Nedstängningsstöd

Nedstängningsstödet är utformat på liknande sätt som omställningsstödet, men är mer generöst. Det riktar sig till företag som inte kan bedriva sin verksamhet till följd av beslut av nedstängning inom ramen för den nya pandemilagen. Stödet innebär att företag ska kunna få ekonomiskt stöd för att täcka upp till 100 procent av sina fasta kostnader och lönekostnader om företaget inte kan bedriva sin verksamhet.

Syftet med att ett ordentligt stöd finns på plats vid en eventuell nedstängning av verksamheten är för att trygga de anställda som finns i verksamheten. Det gör att arbetsgivaren får en möjlighet att planera framåt för att kunna sätta igång verksamheten efter nedstängningen. Takbeloppet för stödet är 75 miljoner kronor per månad. Justeringar i utformningen av stödet kan ske då stödet kräver ett statsstödgodkännande av EU-kommissionen. 

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och stöd till handelsbolag

Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare infördes i november 2020 och riktar sig till enskilda näringsidkare som har drabbats av ett större tapp i omsättningen till följd av pandemin. Stödet omfattade från början tiden mars- juli 2020 men har nu förlängts till att omfatta tiden augusti 2020-februari 2021. Motsvarande stöd kommer också rikta sig till handelsbolag och kommanditbolag inom kort.  Den 23 februari meddelade regeringen att båda stöden kommer även att förlängas till att omfatta mars och april 2021. 

Innan du kan ansöka om stöden måste regeringen besluta om förordningar som reglerar det förlängda stödet. Regeringen ska göra det så fort som möjligt efter att riksdagen fattat nödvändiga beslut. Målsättningen är att du ska kunna ansöka om stödet för augusti 2020 -februari 2021 i början av mars. 

Hur stort stöd kan enskilda näringsidkare få? 

  • Augusti-oktober 2020: maxbelopp 72 000 kr 
  • November-december 2020: maxbelopp 48 000 kr 
  • Januari-februari 2021: maxbelopp 48 000 kr 
  • Mars 2021: maxbelopp 24 000 kr 
  • April 2021: maxbelopp 24 000 kr 

Omsättningstapp och omsättningsgräns för att få stödet

  • Augusti-oktober 2020: Omsättningstapp på 40 procent jämfört med samma period 2019 och en nettoomsättning på 200 000 kr för 2019. Stöd: 75 procent av omsättningstappet.
  • November-december 2020: Omsättningstapp på 30 procent jämfört med samma period 2019 och en nettoomsättning på 180 000 kr för 2019. Stöd: 90 procent av omsättningstappet. 
  • Januari-februari 2021: Omsättningstapp på 30 procent jämfört med samma period 2019 och en nettoomsättning på 180 000 kr för 2019. Stöd: 90 procent av omsättningstappet. 
  • Mars-april 2021: Omsättningstapp på 30 procent jämfört med samma period 2019 och en nettoomsättning på 180 000 kr för 2019. Stöd: 90 procent av omsättningstappet. 

Mer information om stöden finner du på regeringens hemsida
Läs mer om flera stöd som regeringen presenterat här.

Kontakta Fakturino: 08-400 14 560