Vågar du lita på dina kunder?

Vågar du lita på att dina kunder betalar sina fakturor i tid? I vissa fall kan man det, i andra inte. I de fall du känner dig osäker på om du törs förlita dig på att fakturorna betalas i tid så finns det andra vägar att gå för att slippa oron.

När du skickar en faktura till en kund är det givetvis så att du förväntar dig betalt på förfallodagen, om inte tidigare. Tyvärr är det ofta som fakturan inte blir betald. Du vill i det läget som företag försöka bibehålla kundrelationen och börjar skicka ut påminnelser.

En del fräckare företag sätter i system att protestera mot fakturan ett par dagar före förfallodatum. Innan (det oftast obefogade) klagomålet är utrett har kunden skaffat sig många dagars extra kredittid. Ändå måste man nog konstatera att företag oftast försöker sköta betalningarna, eftersom ett företag mycket lättare än privatperson kan få betalningsanmärkning. Det kan också vara lite känsligt om du går på kunden för hårt om du nu vill ha kvar kunden. Om du säljer till privatpersoner är det tyvärr inte alls ovanligt att kunden blankt struntar i fakturan.

Nu kan du förstås undvika en del av problemen genom att ta kreditupplysningar på alla nya kunder och gärna upprepa det, till exempel, årsvis. Det är en process som fungerar men den kostar pengar och tid.

Sälj dina fakturor och slipp oroa dig

En annan metod är att sälja dina fakturor till ett finansbolag eller en bank utan regress. Det innebär att när du fått betalt från finansbolaget så övertar de kreditrisken och de sköter alla krav och så vidare. Fördelen för dig som företagare är att kunden inte kan bli sur på dig och ditt företag, utan får rikta det mot finansbolaget.

Factoring, som metoden kallas, är i dag så känd att alla vet att företaget som sålt fakturan inte kan göra någonting åt saken. Om du däremot väljer att låta företaget köpa faktura med regress står du kvar med risken att inte få betalt och bär även ansvaret att kunden betalar. Du har då bara köpt dig en viss tid med bättre likviditet. Om du är intresserad kan du kontakta oss på Fakturino för att få mer information om hur tjänsten factoring fungerar.