Kan tillräckligt förtroendekapital förbättra företagets tillväxt?

I en tid då det både går snabbare och enklare att jämföra alternativ på marknaden har förtroendekapitalet blivit desto viktigare. Om du får andra att lita både på dig och ditt företag kommer det vara lättare att vårda varumärket och få ditt bolag att växa. Men förtroendet är bräckligt. Om det skadas är det väldigt svårt, om inte omöjligt, att bygga upp det igen. I veckans spaning tittar vi närmare på hur du stärker ditt förtroende hos flera parter.

I takt med den ökade digitaliseringen och ett globalt företagarklimat har förmodligen konkurrensen blivit desto hårdare även på din marknad. Även om du vet att just din produkt eller tjänst är bättre än konkurrentens kan det vara svårt för kunden att tycka det samma. Därför har förtroendet för dig och ditt bolag blivit desto viktigare, såväl gentemot medarbetare, kunder och finansiella samarbetspartners.

Dina främsta ambassadörer? 

Den årliga förtroendeundersökning Trust Barometer av Edelman visar på att relationen till anställda och hur de bemöts i ett företag har blivit en av de viktigaste faktorerna för att bygga ditt företags förtroendekapital både internt och externt. Medarbetare och samarbetspartners vill alla tro att de fattar rätt beslut att arbeta med dig. Ökad ansvarsskyldighet, förtroende och respekt för sina medarbetare kommer generera förtroende för både dig som företagsledare och ditt bolag. Se till att företagets värderingar är förankrade internt så att du kan säkerställa att dina medarbetare och kollegor blir företagets främsta ambassadörer. 

Dina främsta intäkter?

Att få både medarbetare, kunder, anställda och samarbetspartners att lita på dig kan vara komplicerat, men desto viktigare för din framtid. Minns du att det kostar ditt företag fem gånger så mycket att attrahera nya kunder som att vårda befintliga? I en tidigare spaning tittade vi närmare på hur du vänder din förstagångskund till din nästa stamkund. På samma sätt som dina medarbetare vill tro att de fattar rätt beslut att arbeta med dig behöver kunderna känna att de valt just ditt företag av rätt anledning. Kan du inte konkurrera med din produkt mot konkurrenterna är det första som du kan göra att se till att de har större förtroende för ditt företag än någon annan. Kunderna bör tydligt förstå värdet av dina produkter och tjänster till dem. Vad transparent och bygg mer tid på att skapa långvariga relationer än att ständigt jaga nya. 

Din nästa partner för tillväxt?

Befinner sig ditt företag i en tillväxtfas är tillgången på rörelsekapital en avgörande faktor för möjligheter till expansion. För att du ska få rätt villkor hos din bank kan förtroendekapital både underlätta beviljandet och framförallt sänka dina kostnader. Banken eller finansinstitutet är observanta på tecken som kan tyda på att ditt företag skulle hamna i en svår ekonomisk situation och gör allt de kan för att minimera dessa risker. Börjar banken få svårt att få information från ditt företag är det en vanlig varningssignal på att det börjar gå sämre. Se till att dra nytta av det till din fördel genom att istället ge dem för mycet informationen. Skicka ekonomiska rapporter och dela hellre med dig mer information än vad banken förväntar sig så att du säkerställer att de har förtroende för dig nästa gång du behöver finansiering!