Hög tid att sälja tårtbitar istället för hela kakan?

Har ditt gym också börjat erbjuda fler 20-minuters pass? Uppmärksammat den norska 15-minuter serien Skams supersuccé? Kortare, mer kärnfulla och lättillgängliga tjänster efterfrågas i allt större grad. Trendspanaren Jörgen Ramnelöv har tittat närmare på fenomenet som han benämner för ”mikroaffärer”. För att inte du ska gå miste om din nästa kund spanar vi närmare på trenden.

Känner du som många andra att tid är en bristvara? I takt med digitaliseringen har antalet tjänster blivit fler och framförallt mer lättillgängliga. Ökat utbud resulterar både i hårdare konkurrens, fler aktörer som tävlar om konsumenternas uppmärksamhet och bredare valmöjligheter.

Trendspanaren Jörgen Ramnelöv menar att konsumenterna har blivit mer selektiva och prioriterar kortare och mer lättillgänglig information i högre grad. Varför det är desto viktigare att erbjuda tjänster och varor smått, kort och gärna lokalt. Som pop-up-butiken runt hörnan, mikgrobryggeriet eller den där utbildningen i 30-minutersformat.

Se över din egen affär, kanske är det hög tid att dela upp din tjänst eller produkt i ett annat mer lättillgängligt format? Säkerställ att ge din kund valmöjligheten att köpa en tårtbit istället för att behöva köpa hela kakan vid en och samma tidpunkt. Se över hur ni kan erbjuda er tjänst i flera delar istället för att erbjuda den som en helhet så att ni kan räkna hem fler och mindre intäkter istället för att gå miste om en stor!