Vilken finansieringsform passar dig bäst?

Det vore kanske idealt om det fanns en enda finansieringsform som passade alla, överallt, men alla företagare vet att det inte är så. Det finns många olika finansieringstyper och var och en har sina för- och nackdelar. Här listar vi några av möjligheterna och förhoppningsvis får du hjälp att hitta den som passar dig bäst.

Ägartillskott

En trots allt ganska vanlig finansiering är ägartillskott, det vill säga du som ägare sätter in mer kapital i rörelsen. Denna finansiering har många fördelar, men den stora nackdelen är oftast att det tar lång tid att få fram kapitalet. En lite speciell form av ägartillskott är när finansbolag går in som delägare.

Factoring

Factoring är ett samlingsbegrepp som innebär att företaget säljer sina fakturor till ett finansbolag. Företaget får omedelbart betalt, och kunden betalar till finansbolaget. Ett par varianter är:

  • Fakturabelåning – Ditt företag får lån mot att du intecknar dina utestående fakturor. Företaget ansvarar för att lånet blir betalt till fullo.
  • Fakturaköp – Ditt företag säljer (oftast alla) dina fakturor till ett finansbolag. Ibland står finansbolaget för kreditrisker, men du får inte fullt betalt för dina fakturor. Detta kallas factoring utan regress. Vid factoring med regress måste ditt företag köpa tillbaka fakturor som inte betalats.

Det finns många finansbolag och banker som erbjuder factoring. En utmärkt överblick för jämförelse mellan olika finansiärers villkor kan du få av vår förmedlingstjänst på Fakturino.

Leasing

Leasing innebär att ditt företag hyr till exempel bilar och utrustning från leverantören via ett finansbolag. Strikt ekonomiskt är leasing ofta dyrare än ägande, men det har den stora fördelen att ditt bolags likviditet, särskilt i en uppstart, inte blir så ansträngd.

Företagslån

Företagslån är ett lån hos en bank eller kreditinstitut med företaget som pant. Oftast måste dessutom du som ägare gå i borgen för åtminstone delar av kapitalet. För likviditet på lång sikt, det vill säga flera år, är det en mycket vanlig finansieringsform.