Fakturaköp eller fakturabelåning?

Factoring är samlingsordet för tjänsterna fakturaköp och fakturabelåning. Fakturaköp används ofta om man vill riskavtäcka eller frigöra mycket kapital snabbt. För företagare som söker en mer långsiktig finansiering är fakturabelåning ett bättre alternativ. Då lägger man över hela reskontran till banken och får samtliga fakturor hanterade och finansierade. I och med att du lägger över hela reskontran blir också finansieringsvillkoren mer förmånliga, men eventuell kreditrisk kvarstår. 

Vad kostar factoring?

Factoring, fakturaköp och fakturabelåning har egna prissättningsmodeller. De skiljer sig beroende på hur företagare använder de olika produkterna. Generellt kan man säga att fakturaköp är för dyrt. Det ligger ofta över 3% för att sälja en faktura med en kredittid på 30 dagar. Vår jämförelsetjänst, som alltid är gratis, låter företag jämföra och se vilka alternativ de har när de ska skaffa bättre likviditet genom factoring, fakturaköp och fakturabelåning.
Fakturino lyckas alltid hitta en bättre produkt för våra användare, oavsett om företagen som använder vår tjänst redan har en lösning eller inte.

Varför ska man använda sig av factoring?

Många gånger har fakturor till företag en betalningstid på 30-60 dagar och det kan ibland ställa till det för företag.  Man kanske har en affär som väntar som man behöver kapital till, eller så behöver företaget köpa in material. Istället för att vänta på att kunderna ska betala sina fakturor så kan man istället använda sig av factoring. Det innebär att företaget säljer sina fakturor till banken eller ett finansbolag som tar över ansvaret för att få in pengarna från kunden. Företaget kan då istället fokusera på sin kärnverksamhet och slippa lägga sin dyrbara tid på hantering av fakturorna.

Med eller utan regress?

Factoring med regress innebär att fakturan som inte blivit betald, köps tillbaka av företaget efter ett visst antal dagar efter förfallodatumet. 
Factoring utan regress innebär att banken/finansbolaget tar över kreditrisken som kunden inte kan betala. 

Hur jämför jag factoring?

Steg 1
Första steget är att skicka in en ansökan. I ansökan anger du bland annat hur mycket du tror att ditt företag kommer finansiera faktura för kommande år, hur stor del av verksamheten som innefattar fakturor och om ni har företagskunder eller privatkunder. Jämförelsen är kostnadsfri och ni binder inte upp er på något. Det tar bara några minuter att fylla i ansökan och så fort ni är klara så får bankerna en notis och budgivningen börjar.

Steg 2
Du kan nu logga in i plattformen för att se vilka bud du har fått. I plattformen kan du välja att gå vidare med ett bud direkt eller prata med våra experter via chatt eller telefon om du har några funderingar. 

Steg 3
Erhåll finansieringen och påbörja er nya resa. Med en stark kassa kan ni äntligen låta företaget leva upp till sin fulla potential.

Vi jämför även företagslån och företagsleasing.