BBAN

BBAN står för Basic Bank Account Number och är kundens nationella kontonummer. Längden på detta kontonummer varierar beroende på vilket land det är. Det finns ingen internationell standard som är gemensam för BBAN utan varje enskilt land har sitt specifika nummer. För att standardisera och förenkla internationella banktransaktioner introducerades därför IBAN.

Det finns två beståndsdelar i ett svenskt bankkontonummer, clearingnummer och löpnummer. Olika banker har olika benämningar och en del banker använder enbart löpnumret som benämning på kontonumret. Clearingnummer använder man för att identifiera till vilken bank och vilket bankkontor överföringen skall göras. Clearingnumret avslöjar till vilken bank ditt konto tillhör. Kontostrukturen brukar vara 4 clearingssiffror följt av ett löpnummer på sju siffror.

IBAN

IBAN står för The International Bank Account Number och är ett unikt nummer som hjälper bankerna att enkelt överföra pengar från person till person per automatik. IBAN innehåller väsentlig information som landskod, kontrollsiffror, bankkod och fullständigt kontonummer. Ett IBAN-nummer kan inte vara längre än 34 siffror men de flesta länder har olika fasta antal siffror. BBAN är de sista siffrorna i ett IBAN-nummer.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst finansiering

Vi samlar bankernas erbjudande och presenterar de bästa förslagen till er