Belåningsgrad

Ett företag kan belåna sina fakturor och därmed frigöra ända upp till 90 % av det
totala beloppet på en gång. Det innebär många fördelar och en minskad 
administration. Företaget får även en bättre relation till kunderna när de inte behöver 
driva in pengarna samtidigt som de säljer produkten eller tjänsten. Det ger en större 
trygghet för företaget när pengarna kommer in direkt. 

Ingå avtal

Företaget kan välja att anlita en bank eller ett finansbolag för att ingå ett avtal om att 
företaget ska belåna sina fakturor. Den vanligaste belåningsgraden ligger runt 70-90 
% av det totala fakturabeloppet. Företaget kan välja att skicka ut sina fakturor eller 
överlåta det till banken eller finansbolaget. Kunderna betalar direkt till finansbolaget 
och behöver få vetskap om överlåtelsen. När pengarna har kommit in meddelar 
finansbolaget företaget. 

Finansbolaget eller banken tar hand om företagets kundreskontra. Med det menas en 
bokföring av verksamhetens kunder, så som aktuella skulder, fordran, 
faktureringsadress till kunderna samt kontaktperson och adress. Finansbolaget och 
banken fakturerar eventuella räntekostnader, skickar ut påminnelser och tar även hand 
om ärenden från inkasso. Det är ett effektivt och bekvämt sätt för företaget att slippa 
ta hand om dessa bitar. När företaget använder sig av fakturabelåning frigör det mer 
tid till att fokusera på försäljning.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst finansiering

Vi samlar bankernas erbjudande och presenterar de bästa förslagen till er