Faktura

En faktura fungerar både på papper och i elektriskt format som uppfyller specifika villkor. Det kan vara ett dokument eller meddelande. En faktura kan även vara en kreditnota.

Det finns en del regler för hur fakturering bör gå till för att allt ska bli så rätt som möjligt. Det är nämligen så att du som näringsidkare eller annan juridisk person är skyldig till att skicka ut en faktura i samband med att du säljer varor eller tjänster. Dock finns det vissa undantag.

Undantag

Det är helt upp till dig om du väljer att själv skicka ut faktureringen eller om du väljer att låta någon annan sköta jobbet, så länge ditt namn finns med på den. Detta betyder att det är du som står som ansvarig.

En faktura, som också ses som en räkning, är ett bokföringsverifikat. Det är också ett momsredovisningsunderlag samt ett skriftligt krav på en betalning. Den lagliga förklaringen för begreppet faktura samt användningen av en sådan innefattas av moms-lagen. Idag har de allra flesta företag ett typ av datasystem som ansvarar- och tar hand om fakturor. Detta för att underlätta så att det inte uppkommer några problem. Fakturorna delas i sin tur in i antingen ett faktureringssystem eller butikssystem. I flesta fall är de också kopplade till bokföringssystemet.