Fakturaköp

Ett fakturaköp innebär att fakturan köps, det är alltså du som säljer den till en annan part. Idag finns en rad olika företag som är villiga att köpa konsumenternas fakturor.

Processen innefattar att du blir av med din faktura och att företaget i fråga istället betalar den, dock tas ofta en avgift ut. Avgiften, som naturligtvis varierar, är baserad på en specifik procentandel av hela fakturabeloppet. Denna avgift bestäms i förväg genom ett avtal mellan dig som äger fakturan och företaget som vill köpa den av dig. Därefter är det sedan upp till dig att bestämma vilka fakturor du vill sälja.

Hur det går till

Prioritet Finans är ett av alla företag som köper fakturor. Faktura köpt genom Prioritet Finans innebär att du sänder in din faktura genom mejl på själva fakturadagen. Därefter görs en genomgång, som också fungerar som en kontroll, av fakturamottagaren. Sedan är det upp till Prioritet Finans själva att antingen avböja eller i bästa fall godkänna köpet av fakturan. När fakturan sedan är köpt utrustas den med en text som berättar att Prioritet Finans tagit hand om den.

Det finns många fördelar med just fakturaköp. Företaget som köper av dig, exempelvis Prioritet Finans, tar själva hela kreditrisken efter det att du sålt din faktura. Det är också helt upp till dig att komma fram till vilken eller vilka fakturor du vill sälja.