Kreditera

Kreditering är ett begrepp som ofta kan vara förvirrande då man lätt kan tro att det alltid betyder att någon får pengar, vilket beror mycket på innebörden av att ”ha kredit”. Dock är inte fallet alltid så, och därför blir ordet många gånger använt på fel sätt.

När man talar om att kreditera något inom finansvärlden syftar man ofta på antingen en faktura eller ett konto. Vid kreditering av fakturor menar man att man stryker fakturan, eller reducerat värdet av den. Fakturan är kundens krav på betalning av en tjänst eller vara, men i fall av retur, kompensation, skador på varor eller liknande situationer kan säljaren av produkten välja att reducera fakturans värde. Alltså kreditera den.

Kreditering av konton

Om vi istället pratar om kreditering inom till exempel bokföring så betyder inte kreditering nödvändigtvis att man reducerar värdet av något. Man kan exempelvis kreditera både ett skuldkonto och ett tillgångskonto, vilket får helt olika effekt. Vid kreditering av ett skuldkonto så innebär det att skulden ökar, men vid kreditering av ett tillgångskonto så minskar man värdet av sina tillgångar. Samma gäller vid kreditering av intäktskonto och kostnadskonto. Man lägger till värde till intäkterna vid en kreditering av intäktskontot och man kan även reducera kostnaderna genom att kreditera kostnadskontot.

Vill du ha chansen att vinna ett presentkort på 3000 kr på IKEA?

Vet du andra i din bransch, vänner eller bekanta som behöver hjälp med sin företagsfinansiering? Vi hjälper företag att jämföra företagslån, factoring, leasing och checkkredit – snabbt och enkelt. Tipsa om ett företag och ha chans att vinna ett presentkort med ett värde av 3000 kronor på IKEA. Läs mer om hur du gör här.