Leasing

Leasing går ut på att en person eller ett företag hyr exempelvis fordon eller maskiner över en längre tid. Långtidshyra är ett annat namn för leasing. I vissa fall kan leasingföretag göra en viss skillnad på begreppen leasing och långtidshyra men i regel är det två begrepp för samma fenomen.

Att finansiera någon annans behov

Leasing finns inom flera olika områden. Företag kan leasa fordon, maskiner och inventarier till andra personer eller företag, vilket i praktiken innebär att leasingföretaget finansierar personens eller företagets behov. Finansiell leasing betyder att ett leasingbolag köper produkterna eller tjänsterna av en leverantör för att sedan leasa ut dem till tredje person. Leasingföretagen tjänar på affären genom den leasingavgift som tas ut. Avgiften beräknas utifrån en rad relevanta parametrar. Man räknar bland annat på vad produkten kostade i inköp, hur länge avtalet löper, vad restvärdet är efter att löptiden gått ut, försäkringar, räntor och övriga kostnader. Ibland kombineras leasingavtalet med att hyrestagaren får köpa produkten efter att leasingtiden gått ut. Man räknar då på hyran och återköpspriset. Det är vanligt att företag erbjuder leasing av bilar till sina anställda och då kan leasing utformas så att den ses som en bra förmån för personalen.

Det finns olika typer av leasing, både finansiell leasing och operationell leasing. Finansiell leasing är det vanligast förekommande sättet att leasa i Sverige. Denna typ av leasing innebär att personen som leasar en produkt betalar en fast månadskostnad till leasingföretaget, men är ansvarig för produkten under leasingperioden. Jämför leasing här!