Omvänd factoring

Ett företag kan sälja sina fakturor till ett factoringföretag och få betalt direkt. Det finns även något som kallas för omvänd factoring, leverantörsfinansiering eller reversed factoring. Det betyder att det istället är gäldenären själv som är initiativtagaren, inte fakturasäljaren (leverantören).

Så fungerar det

Anledningen till att gäldenären vill ha omvänd factoring är oftast viljan att ha längre betalningsvillkor om leverantören kan godkänna det. Omvänd factoring går till så att gäldenären vänder sig till ett factoringföretag med förfrågan om de kan finansiera fakturaskulderna mot sina leverantörer. Factoringföretaget går igenom affärsmöjligheten genom att bland annat göra en kreditbedömning av gäldenären. Factoringföretaget godkänner bara reverse factoring om gäldenären har en mycket bra betalningsförmåga och högt kreditbetyg, anledningen till detta är att factoringföretaget garanterar factoring utan regress för alla fakturor de köper.

Om avtalet går igenom innebär det att företaget får en kredit upp till en viss summa. Avtalet tecknas mellan företaget, leverantören och factoringföretaget. Det blir ungefär som en löpande kredit men billigare, utan att påverka leverantören. Leverantören får betalt direkt av banken medan företaget i fråga betalar banken enligt det överenskomna avtalet. Det positiva med omvänd factoring är att leverantören alltid kommer få betalt av banken och minimerar därmed riskerna.