Redovisad moms

Redovisad moms är den moms som figurerar i räkenskapsböckerna och som tydligt redogjorts för i ett företags bokföring. Det finns dessutom krav på att en momsrapport med redovisad moms ska ingå i en mervärdesskattedeklaration som i de flesta fall ska redovisas en gång per kalenderkvartal. Momsredovisningen kan dock också avse en månad eller ett räkenskapsår beroende på vilket val av redovisningsperiod som gjorts i skatte- och avgiftsanmälan. Till denna tidpunkt ska även eventuell moms att betala finnas tillgänglig på skattekontot.

Ingående och utgående moms

För att kunna redovisa skatt på försäljningen av samtliga varor och tjänster använder man sig först och främst av två begrepp när man talar om redovisad moms i bokföringen: ingående moms och utgående moms. Ingående moms avser momsbeloppet på de varor man köper in (om man till exempel köper inventarier för 10 000 kr och moms ligger på 25 % så debiteras kontot Ingående moms på 2 500 kronor i bokföringen), medan utgående moms avser momsbeloppet på de varor eller tjänster som säljs.

Bland övriga momskonton i bokföringen ingår också Moms redovisningskonto samt Momsfordran. Att momsen redovisas är belagt med krav från Skatteverket och är mycket viktigt för att Skatteverket ska kunna kontrollera att inget fusk eller oegentligheter försiggår.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst finansiering

Vi samlar bankernas erbjudande och presenterar de bästa förslagen till er