Åtagande

Fakturino är helt öppet för dig som företag att använda. Det är kostnadsfritt och heller aldrig bindande. Så även om du inte planerar att sälja dina fakturor idag rekommenderar vi dig att testa Fakturino för att se hur mycket det skulle kunna kosta.

Fakturinos åtagande

- Att förmedla kontakt mellan företag och finansbolag/bank

- Att hjälpa företagen att ta fram ansökan om finansiering och förmedla denna till finansbolagen

- Att snarast förmedla finansbolagens/bankernas offerter till företagen

- All information om ditt företag används endast som underlag till finansbolagen för att kunna lägga bud på era fakturor. Vi garanterar att ingen information varken sparas eller säljs vidare till tredje part

Företagskundens åtagande

- Kunden ansvarar för att all information i ansökan är korrekt och överensstämmer med företagets räkenskaper

- Fakturinos tjänster är helt kostnadsfria  för kunden och inte bindande fram till dess kunden tecknar avtal med ett av finansbolagen

- Offererade priser och villkor gäller under förutsättning att finansbolagets kreditkommitté godkänner krediten

- Då kunden valt ut sin partner kontaktas kunden snarast av finansbolaget för eventuell ytterligare information och avtalstecknande.

- I samband med att avtal tecknas erhåller kunden givetvis de villkor som gäller för deras samarbete.

-  Avtal tecknas normalt på ett år och företaget förbinder sig att sälja fakturor eller belåna sina fakturor till det finansbolag man har avtal med under minst ett år.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst finansiering

Vi samlar bankernas erbjudande och presenterar de bästa förslagen till er