Sedan starten 2012 har Fakturino hjälpt över 6500 företagare. Vi förbättrar förutsättningarna för små och medelstora företag att erhålla bra finansiering. Företagare har sparat tusentals kronor genom att konkurrensutsätta bankerna och få rätt villkor från början. Vi hjälper dig att få det samarbetet som passar dig bäst helt gratis. 

6500 företag har upphandlat sin finansiering via våra tjänster inom factoring, leasing och företagslån

18 banker och finansinstitut kan ta del av din ansökan

5,9 miljarder kronor har vi förmedlat i finansieringsvolym till nordiska företag  

Fakturinos tjänst gav oss snabbt en helhetsbild av marknaden då vi kunde jämföra villkor mot varandra vid samma tidpunkt. Det gick snabbt att välja den bank som ville erbjuda oss finansiering till bäst pris, utifrån våra behov. Bl.a. fick vi hjälp med fakturaköp löpande som både frigör kapital och jag får mer tid över till företagandet då de även sköter administrativa bitar.

Per Sjögren, VD, Teamtape

Med hjälp av Fakturinos digitala tjänst fick flera av Sveriges ledande banker komma till oss med anbud, vid en och samma tidpunkt. Vi fick snabbt en sammanställning av hela marknaden och kunde enkelt jämföra anbuden mot varandra. Med hjälp av Fakturinos rådgivare kände vi oss trygga i att vi fick rätt villkor och en finansieringslösning som var skräddarsydd för just våra behov

William Wehtje, VD, Mille Notti

Vi ville förbättra vår finansiering men hade svårt att hitta en leasingpartner som mötte våra behov och var kunnig inom vår bransch. Fakturino samlade flera alternativ, anpassade efter Art Boards behov, som vi enkelt kunde jämföra mot varandra. Vi valde en leasingpartner som gjorde det möjligt att finansiera de objekt vi behöver och förbättrade vår likviditet. Senare har Fakturinos rådgivare även hjälpt oss att utöka det samarbetet.

Henrik Eriksson, Chief Business and Marketing Officier, Artboard

Sedan vi använde oss av Fakturino vände Green Bakery från negativ trend till positiv och har tack vare den förbättrade likviditeten haft möjlighet att växa och öka omsättningen till det dubbla!

Thomas Johansson, CFO, Greenbakery

Jag ville ge mina anställda möjlighet till utbildning inom företaget för att kunna arbeta inom fler segment så att vi skulle kunna öka vår omsättning. För att göra det möjligt utan att försämra företagets likviditet behövde vi förbättra vårt rörelsekapital. Vi lämnade in vår ansökan via Fakturinos hemsida så att vi snabbt kunde få en sammanställning från Sveriges banker vad de kunde erbjuda oss. Vi valde en finasieringspartner som mötte våra behov och vi närmar oss våra omsättningsmål.

Sylwia Frelas, VD, Frelas Grönservice